email: MixanikoiDimosiou@gmail.com


Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

“ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ” του Ευάγγελου Καραμπλιά


Λάβαμε με e-mail την παρακάτω “ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ” του Ευάγγελου Καραμπλιά, την οποία και δημοσιεύουμε, για να βγάλουν οι αναγνώστες μας τα συμπεράσματά τους. Μια πρώτη και σύντομη απάντηση στους ισχυρισμούς του κ. Καραμπλιά είναι εδώ: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» (ΙΙ) !


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ & ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Του Ευάγγελου Καραμπλιά, κατοίκου Αθηνών, Λ. Συγγρού, αρ. 67 και Ζαν Μωρεάς, αρ. 40, ατομικώς και ως νομίμου εκπροσώπου της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με το διακριτικό τίτλο «Γεωδίκτυο», που εδρεύει στην Αθήνα, ως ανωτέρω, και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

1) Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεως Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.), που εδρεύει στην Αθήνα οδός Μαυροματαίων, αρ. 17 και εκπροσωπείται νόμιμα.
2) Την Ένωση Οπαδών ΣΥΡΙΖΑ (Ε.Ο.Σ.), αγνώστου έδρας.
I. Προσφάτως πληροφορήθηκα από τρίτους, συγγενείς και συναδέλφους μου, ότι έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, http://e-poleodomia.blogspot.com, δημοσιεύσεις προερχόμενες από εσάς, αναφερόμενες στο πρόγραμμα της ηλεκτρονικής πολεοδομίας και συγκεκριμένα στις τρεις δράσεις αυτού. Ακολούθως διαπίστωσα, ότι οι δημοσιεύσεις αυτές αναρτήθηκαν αρχικά από την πρώτη εξ υμών, εν συνεχεία δε από τη δευτέρα. Επιπλέον φέρουν, ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επικοινωνίας, την εξής, email:MixanikoiDimosiou@gmail.com, η οποία παραπέμπει στην πρώτη από εσάς και έτσι δημιουργείται η δικαιολογημένη εντύπωση στο κοινό ότι εσείς είσθε η συντάκτρια των ως άνω καταχωρήσεων.
Το περιεχόμενο των καταχωρήσεων αυτών είναι αναληθές, προδήλως συκοφαντικό και δυσφημιστικό τόσο για την προσωπικότητά μου, όσο και για την επαγγελματική μου υπόσταση και διαμαρτύρομαι προς εσάς, αιτούμενος την άμεση αποκατάσταση της πληγείσας τιμής και υπολήψέως μου, επισημαίνων, συνάμα, ότι όλα όσα αναφέρονται στα δημοσιεύματα αυτά διαστρεβλώνουν τη αλήθεια, σχετικά με την συμμετοχή μου στις πιο πάνω δράσεις και την εξέλιξή τους, η οποία έχει ως εξής:
II. Όπως γνωρίζετε, το Νοέμβριο του έτους 2005 οι εταιρείες «SingularLogic Integrator ΑΕ» και «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ», υπό μορφή ένωσης εταιρειών, ανέλαβαν μετά από ανοιχτό διαγωνισμό που διεξήγαγε αρμοδίως η Κοινωνία Της Πληροφορίας ΑΕ, (ΚτΠ), το έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία – Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών», (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ι), τμήμα του οποίου στη συνέχεια ανατέθηκε στην εταιρεία μου. Το ίδιο αντίστοιχα συνέβη το μήνα Δεκέμβριο του 2006 όταν οι εταιρείες «SingularLogic Integrator ΑΕ» και «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ», υπό μορφή ένωσης εταιρειών, ανέλαβαν μετά από ανοιχτό διαγωνισμό που διεξήγαγε αρμοδίως η Κοινωνία Της Πληροφορίας ΑΕ, (ΚτΠ), το έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Πολεοδομική Νομοθεσία & Σύστημα Πολεοδομικών Πληροφοριών για τον Πολίτη», (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ) και τον Ιούλιο του 2008, όταν οι εταιρείες «SingularLogic Integrator ΑΕ» και «INTRACOM IT SERVICES», υπό μορφή ένωσης εταιρειών, ανέλαβαν μετά από ανοιχτό διαγωνισμό που διεξήγαγε αρμοδίως η Κοινωνία Της Πληροφορίας ΑΕ, (ΚτΠ), το έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας», (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙΙ). Επομένως, η εμπλοκή μου μέσω της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και στα τρία (3) έργα/δράσεις προκλήθηκε και υλοποιήθηκε μέσω της συνεργασίας μου με τις ως άνω ενώσεις εταιρειών με εξειδικευμένες συμβάσεις υπεργολαβίας.


Α. ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ»
Α.Ι. Η Εταιρεία μου, «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με το διακριτικό τίτλο «Γεωδίκτυο», ιδρύθηκε το έτος 2002 με στόχο τη δημιουργία μιας δυναμικής και σύγχρονης επιχείρησης με έμφαση στη χρήση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και στελεχώθηκε από μία ομογενή και έμπειρη ομάδα, αποκτώντας έτσι το στοιχείο της εμπειρίας και της αποτελεσματικότητας στους τομείς της δραστηριότητάς της. Με βάση τη δραστηριότητα των μελών της και τις εγκατεστημένες εφαρμογές, η εταιρεία έγινε DEVELOPER της AUTODESK στο χώρο του GIS με εξειδίκευση στους τομείς Πολεοδομικών Εφαρμογών με εφαρμογές, που ήδη λειτουργούν στους Δήμους Καλλιθέας, Ζωγράφου, Ταύρου, Μεσολογγίου. Υπό τις συνθήκες αυτές, λόγω της εξειδίκευσής της στη λειτουργία και οργάνωση των Πολεοδομικών Υπηρεσιών, κατέστη δυνατή η συμμετοχή της στην υλοποίηση και των τριών κατωτέρω δράσεων της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας, που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των Πολεοδομιών της χώρας.
Α.ΙΙ. Η e-Πολεοδομία στο σύνολο της αποτελείται από τις παρακάτω 3 δράσεις:
1.«Ηλεκτρονική Πολεοδομία – Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών», (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ι).
2.«Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Πολεοδομική Νομοθεσία & Σύστημα Πολεοδομικών Πληροφοριών για τον Πολίτη», (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ).
3.«Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας», (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙΙ).
Ήδη μέχρι σήμερα έχει σχεδόν ολοκηρωθεί η δράση Πολεοδομία (Ι), η οποία ουσιαστικά λειτουργεί στο σύνολο των Πολεοδομικών Υπηρεσιών της χώρας με συμμετοχή δύο χιλιάδων (2000) περίπου χρηστών – υπαλλήλων.
Η δράση Πολεοδομία (ΙΙ) έχει παραληφθεί ως εφαρμογή και έχει ολοκληρωθεί η Πιλοτική λειτουργία της, αλλά, χωρίς ευθύνη της αναδόχου ένωσης εταιρειών, καθυστερεί η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί ότι στην δράση αυτή περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη και η εγκατάσταση ενός νέου πληροφοριακού συστήματος το οποίο αποτελείται στο σύνολο του από βάσεις δεδομένων για τη γενική πολεοδομική νομοθεσία (ΚΒΓΝ), την ειδική πολεοδομική νομοθεσία (ΚΒΕΝ) και τις τοπικές ρυθμίσεις – όρους και περιορισμούς δόμησης (GIS). Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει αντίστοιχο λογισμικό αναζήτησης, παρουσίασης, εκτύπωσης και λογισμικό συνεχούς διαχείρισης της νέας νομοθεσίας, έτσι ώστε η περιεχόμενη πληροφορία να είναι πάντα επίκαιρη. Όσον αφορά στην ειδική νομοθεσία, η πληροφορία ταξινομείται θεματικά στα επίπεδα της πολεοδομικής γεωαναφοράς – διοικητικής διαίρεσης (Περιφέρεια – Νομός – Δήμος / Κοινότητα – Οικισμός). Για τις τοπικές ρυθμίσεις, η περιεχόμενη πληροφορία όπως προβλέφθηκε συμβατικά εφαρμόζεται σε ψηφιακό υπόβαθρο με τη χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών [GIS] και για ένα περιορισμένο αριθμό περιοχών οι οποίες αποτελούν τις πιλοτικές Πολεοδομικές Υπηρεσίες (Π.Υ.). Στις πιλοτικές Π.Υ. παρέχεται ήδη η δυνατότητα αναλυτικής πληροφόρησης αναφορικά με τις ειδικές ρυθμίσεις – όρους και τους περιορισμούς δόμησης, (σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου και ρυμοτομικής γραμμής) και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης αποσπασμάτων εγκεκριμένου ρυμοτομικού, διαγραμμάτων, καθώς και λοιπών πληροφοριών σχετικών με τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης μιας περιοχής.
Τέλος, όσον αφορά τη δράση Πολεοδομία (ΙΙΙ), η οποία αφορά στην επέκταση του GIS των πιλοτικών πολεοδομικών Υπηρεσιών σε όλες τις Νομαρχιακές Πολεοδομίας της χώρας, μέσα από διαδικασίες καθυστερήσεων και αναβολών βρίσκεται ακόμα στην φάση της έγκρισης της μελέτης εφαρμογής.
Α.ΙΙΙ. Με δεδομένη την επί ικανό χρόνο λειτουργία του συστήματος e-Πολεοδομία στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες, την κεντρική λειτουργία του και την ανάγκη για ομογενοποίηση των διαδικασιών και των εντύπων, ετέθη εξ αρχής, ως προϋπόθεση επιτυχούς αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των δράσεων αυτών, η εμπλοκή και η λήψη ορισμένων μέτρων από τη κεντρική διοίκηση (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣΔΔΑ).
Ειδικότερα, κρίνεται αναγκαία η Νομοθετική Ρύθμιση, που θα καθιστά υποχρεωτική τη χρήση του συστήματος και θα θέτει κανόνες επικοινωνίας των Πολεοδομικών Υπηρεσιών και των Πολιτών. Επίσης θα πρέπει να γίνει σαφές, ότι η επικοινωνία των Πολιτών με τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες οφείλει να αποκτήσει ηλεκτρονικό χαρακτήρα και να γνωστοποιηθεί προς κάθε κατεύθυνση. Οι δράσεις δημοσιοποίησης του Έργου e-Πολεοδομία και ενημέρωσης των Πολιτών θα βοηθήσουν στην εδραίωση του συστήματος σε όλη τη χώρα και την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών με βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εξυπηρέτησης των πολιτών. Οι άμεσες Νομοθετικές Παρεμβάσεις που πρέπει και έχουν αρμοδίως προταθεί να γίνουν είναι οι κάτωθι:
α) Η θεσμοθέτηση της χρήσης του συστήματος από το σύνολο των Πολεοδομικών υπηρεσιών και κατάργηση των χειρόγραφων διαδικασιών,
β) Η Νομοθετική Ρύθμιση που θα προβλέπει και καθορίζει τον ηλεκτρονικό τρόπο έκδοσης Οικοδομικών Αδειών,
γ) Η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ενημέρωσης των μηχανικών από τις πολεοδομικές υπηρεσίες για τα θέματα που άπτονται στην έκδοση Οικοδομικής Άδειας,
δ) Η έγκριση και χρήση μόνο των «πρότυπων εντύπων» από όλες τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες της χώρας,
ε) Η έγκριση και λειτουργία του υποσυστήματος υπολογισμού προστίμων αυθαιρέτων και
στ) Η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής έκδοσης ενιαίας μορφής χρηματικών καταλόγων για όλη τη χώρα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι δράσεις στις οποίες συμμετέχω, ως υπεργολάβος, παρέχουν στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες την ευκαιρία χρήσης ενός ολοκληρωμένου, άρτιου, πρωτοποριακού και σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος, η αξιοποίηση του οποίου δεν εξαρτάται από τη δραστηριότητα του υπεργολάβου, αλλά από πρωτοβουλίες, δράσεις και τομές της Κεντρικής Διοίκησης στα πλαίσια των αρχών της «Χρηστής Διοίκησης» και της «Εμπιστοσύνης του Πολίτη στις Αρχές» τις οποίες και εσείς γνωρίζετε και οφείλετε να υπηρετείτε. Άλλωστε, το κρινόμενο έργο μόνο αμιγώς πληροφοριακό δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί, δεδομένου ότι προάγει ομογενοποιημένες διαδικασίες σε περιβάλλον απόλυτης διαφάνειας, εξαλείφοντας χρόνιες παθογένειες του συστήματος και λειτουργεί χωρίς μεσάζοντες μόνο μεταξύ της πολεοδομικής υπηρεσίας (ΑΡΧΗΣ) και του ενδιαφερόμενου πολίτη.
Β. ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
Ενώ, λοιπόν, τα παραπάνω συνιστούν την πάσα αλήθεια για την πορεία του όλου έργου «E-Πολεοδομία» και τη συμμετοχή μου στις δράσεις της, την οποία προφανώς γνωρίζετε πολύ καλά, εντούτοις προέβητε επανειλημμένα, στις 11/2/2009, 12/2/2009, 14/2/2009, 15/2/2009 και στις 16/2/2009, σε ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις-καταχωρήσεις, οι οποίες άλλοτε φέροντο αναρτημένες από την πρώτη εξ υμών, άλλοτε από την δευτέρα, που μοναδικό στόχο έχουν να πλήξουν την αξιοπιστία, την φήμη και την εν γένει καλή εικόνα εμού προσωπικά και της εταιρείας μου στον χώρο δραστηριοποίησής μας, αλλά και να αναστείλουν την προσπάθεια αναβάθμισης των πολεοδομικών υπηρεσιών με γνώμονα τη βελτίωση και αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών.
Συγκεκριμένα:
1ον) [ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 11/2/2009, με τίτλο «ΨΑΞΕ ΨΑΞΕ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΣ»] Αναφέρεστε επικριτικά στο γεγονός ότι δεν υπάρχει εγκατεστημένο το WEB GIS, που προβλέπεται από το πιλοτικό πρόγραμμα του 2ου έργου της ηλεκτρονικής πολεοδομίας, «Πολεοδομική Νομοθεσία & Σύστημα Πολεοδομικών Πληροφοριών για τον Πολίτη», προσθέτοντας «σκωπτικά» ότι αυτό «είναι καλά κρυμμένο» και επιπλέον ότι το 3ο έργο «δεν είναι παρά ένα απλό COPY & PASTE από την "μελέτη εφαρμογής" του πιλοτικού προγράμματος του 2ου έργου».
2ον) [ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 16/2/2009, με τίτλο «ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΒΗΘΕΙ Ο ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ»] Ισχυρίζεσθε ότι για να προωθήσω στα έργα της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ» τις ανωτέρω ανεπτυγμένες εφαρμογές «παρακάμπτω το ΥΠΕΧΩΔΕ» επιδιώκοντας ουσιαστικά να πουλήσω «φύκια για μεταξωτές κορδέλες». Η τελευταία αυτή παρατήρηση «εμπλουτίζεται» από εσάς και με τις εξής παρατηρήσεις: Ως προς το 3ο έργο της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», που αφορά στην εισαγωγή όλων των σχεδίων στα οποία αποτυπώνεται η ισχύουσα θεσμοθετημένη πολεοδομική νομοθεσία, σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, θέλησα να αποκλείσω την εμπλοκή του ΥΠΕΧΩΔΕ. Όσον αφορά το 2ο έργο δεν εγκαταστάθηκαν οι προβλεπόμενες σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου (άρθρο 3.2.17 σελίδα 194) τρεις (3) θέσεις εργασίας για το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) στο ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ παρήλθε ο χρόνος της πιλοτικής λειτουργίας του έργου! Επίσης αναφέρεστε μειωτικά και ειρωνικά στην ποιότητα των τριών (3) δράσεων, χωρίς να συντρέχουν στην πραγματικότητα τέτοιες αποτρεπτικές συνθήκες εφαρμογής του.
3ον) [ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 12/2/2009, με τίτλο «ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ … ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ»] Ισχυρίζεσθε ότι δήθεν ενώ υποχρεούμουν σε κάλυψη όλων των πολεοδομικών υπηρεσιών της χώρας, εντούτοις δεν εντοπίζεται κατά την από μέρους σας δοκιμαστική περιήγησή σας στην υπό κρίση ιστοσελίδα (e-πολεοδομία) η Πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης στον Πλήρη Κατάλογο Πολεοδομιών.
4ον) [ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 15/2/2009, με τίτλο «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΙΙ)»] Ισχυρίζεσθε στην σελίδα 51 του σχεδίου διακήρυξης ότι υπήρχε ο παρακάτω πίνακας με τον τίτλο “ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ «ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ» - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ’’, προερχόμενος από εφαρμογή, που είχα αναπτύξει εγώ, ο οποίος μετά από παρέμβαση υπαλλήλων του ΥΠΕΧΩΔΕ, αφαιρέθηκε από την προκήρυξη όχι μόνο γιατί δεν ήταν ορθός ως λανθασμένος διότι φωτογράφιζε την συγκεκριμένη εφαρμογή.
5ον) [ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 14/2/2009, με τίτλο «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»] Ισχυρίζεσθε ότι ενώ στην διακήρυξη του 2ου έργου της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», όπως επίσης και στην διακήρυξη του 3ου, περιέχεται αναφορά στον τρόπο οργάνωσης των δεδομένων στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS): «Οι Τεχνικές Εκθέσεις θα αποθηκεύονται ως εικόνα και θα συσχετίζονται με ένα σημείο (σημειακό αρχείο) ή ρυμοτομική γραμμή στο διανυσματικό υπόβαθρο», εντούτοις στην πραγματικότητα οι Τεχνικές Εκθέσεις δεν είναι «πολεοδομική νομοθεσία», η οποία αποτελεί το αντικείμενο των GIS, αλλά αποτελούν διοικητικές πράξεις που αφορούν στην μερική εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και δεν έχουν καμιά χρηστική αξία. Ότι αυτή η συσχέτιση των Εκθέσεων με τις Ρυμοτομικές Γραμμές αντίκειται στην γενικότερη φιλοσοφία του συστήματος, -όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές- γιατί περιπλέκει και καθιστά αδύνατες τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισαγωγής νέων δεδομένων στο σύστημα: «Όταν γίνεται μια τροποποίηση ρυμοτομικής γραμμής θα πρέπει ο εξουσιοδοτημένος χρήστης να ελέγχει επιπλέον αν υπάρχουν Τεχνικές Εκθέσεις και αν εξακολουθούν να ισχύουν ή καταργήθηκαν και να κάνει τις απαραίτητες συσχετίσεις με το χεράκι του.». Ότι εν τέλει αυτό που μπορεί να γίνει σε μισό λεπτό στο Google, ήταν τεράστιο πρόβλημα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, οπότε αντί να τροποποιηθεί αυτή η εφαρμογή, τροποποιήθηκαν οι προδιαγραφές του έργου, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται GIS, ούτε χωρική βάση δεδομένων, αλλά ένα γραφικό περιβάλλον που να μπορεί να απεικονίζει το περιεχόμενο της βάσης και να επιτρέπει μια γραφική διαχείριση των δεδομένων. Ότι αυτή η προσέγγιση δεν μπορεί να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες εισαγωγής νέων δεδομένων. Έτσι, καταλήγετε, ότι η εφαρμογή αυτή είναι προσαρμοσμένη περισσότερο για μια κτηματολογική χρήση, που ρίχνει το βάρος στις τακτοποιήσεις οικοπέδων και στις πράξεις αναλογισμού, παρά σε ένα σύστημα GIS που είναι ικανό να διαχειριστεί το σύνολο της θεσμοθετημένης πολεοδομικής πληροφορίας. Ότι η κρινόμενη εφαρμογή επικεντρώνεται σε πολεοδομικές, οντότητες όπως είναι οι Τεχνικές Εκθέσεις και καταναλώνεται πολύτιμος χρόνος για να τις «κρεμάω» (ενν. εγώ) σε ρυμοτομικές γραμμές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αναξιόπιστου συστήματος, καθόσον δεν μπορεί να απαντηθεί με αξιοπιστία το ερώτημα αν ένα σημείο είναι σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου. Ότι τα ανωτέρω συνιστούν ενδείξεις διαπλοκής, που αντίκεινται στην «διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος ανταγωνισμού της αγοράς», πράγμα που αποτελεί διακηρυκτικό στόχο της ΚτΠ Α.Ε. και ότι εν κατακλείδι οι εργασίες μου αποτελούν «σκουπίδια νέα τεχνολογίας».


ΙΙΙ.ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Επί των ανωτέρω ψευδών και συκοφαντικών, αυθαίρετων πορισμάτων και κρίσεων λεκτέα τα ακόλουθα:
1ον) Ο λόγος για τον οποίο το site που αφορά στη χορήγηση όρων και περιορισμών δόμησης για τις Πιλοτικές Πολεοδομικές Υπηρεσίες, οι οποίες μετέχουν στο έργο, δεν έχει προστεθεί ούτε αναρτηθεί ακόμη, οφείλεται στο γεγονός ότι η επιτροπή του Έργου, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δεν έχει παραλάβει την Πιλοτική λειτουργία του αν και έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, με ενσωμάτωση των παρατηρήσεων από τους χρήστες των Πιλοτικών Πολεοδομικών Υπηρεσιών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι ισχυρισμοί σας λοιπόν, περί μη υλοποίησης του ως άνω Υποσυστήματος-Βάσης Δεδομένων σε περιβάλλον GIS που προβλέπεται από το πιλοτικό πρόγραμμα του 2ου έργου της ηλεκτρονικής πολεοδομίας, η πραγματοποίηση μέρους του οποίου έχει ανατεθεί στην εταιρία μου, υπεργολαβικά, είναι σαφέστατα αναληθείς. Άλλωστε, η ανάρτηση και η προώθηση του εν λόγω site άπτεται στην παραλαβή του από πλευράς της επιτροπής του Έργου (ΥΠΕΧΩΔΕ), κάτι που έχει ζητηθεί να γίνει.
2ον) Όσον αφορά το ΥΠΕΧΩΔΕ, αυτό εμπλέκεται και στα τρία έργα της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας. Για την ακρίβεια υπάρχουν εκπρόσωποι του ΥΠΕΧΩΔΕ ως μέλη και στις τρεις επιτροπές των έργων. Συγκεκριμένα, στο 1ο Έργο εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι ο κος Καλαντζόπουλος στο 2ο Έργο είναι ο κος Τρικαλινός και στο 3ο Έργο ο κος Καλαντζόπουλος και ο κος Βούρβαχης. Παράλληλα για την παρακολούθηση των δράσεων έχουν συσταθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ Ομάδες Εργασίας απαρτιζόμενες αποκλειστικά από εκπροσώπους του. Η Ανάδοχος των Έργων της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας όχι μόνο δεν αρνήθηκε την ενεργή συμμετοχή του Δημόσιου Τομέα στην παρακολούθηση και εποπτεία και των τριών Έργων που συνθέτουν τη συνολική δράση της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας, αλλά αντιθέτως, με τη σύμφωνη γνώμη μου ως υπεργολάβου και τεχνικού συμβούλου, απαιτήθηκε αρκετές φορές η ουσιαστική εμπλοκή των αρμόδιων φορέων (ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΚΧΕ κλπ) στα Έργα της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας, με μία σειρά από έγγραφα τα οποία έχουν αποσταλεί και τα οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιδείξει, αν κάτι τέτοιο ζητηθεί.
Ενδεικτικά, η Ανάδοχος στην προσπάθειά της να συνεργαστεί με το ΥΠΕΧΩΔΕ στο 1ο Έργο της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας, κοινοποίησε με έγγραφό του προς το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τα πρότυπα έντυπα του «Συστήματος Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Πληροφοριών και Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» προκειμένου να εγκριθούν από την αρμόδια αρχή και να ενταχθούν στο εν λόγω σύστημα. Παρόλο που από την ημερομηνία υποβολής των εντύπων έχει παρέλθει χρονικό διάστημα που ξεπερνάει τον ενάμιση χρόνο, καμία απάντηση δεν έχει δοθεί στην Ανάδοχο, δεν έχει δοθεί καμία έγκριση, ούτε καν παρατήρηση στη μελέτη που η Ανάδοχος έχει εκπονήσει. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της λειτουργικότητας του συστήματος και τη στέρηση από τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες και τους Πολίτες ομογενοποιημένων ηλεκτρονικών εντύπων στα πλαίσια λειτουργίας των Πολεοδομιών. Το σύστημα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο για την εισαγωγή και διάθεσή του στους χρήστες των εν λόγω πρότυπων έντυπων.
Ακόμη περισσότερο σημειώνω, ότι η Ανάδοχος έχει ζητήσει αρκετές φορές εγγράφως τον έλεγχο του υποσυστήματος των αυθαιρέτων από το ΥΠΕΧΩΔΕ και πιο συγκεκριμένα την έγκριση της εφαρμογής υπολογισμού προστίμων Ανέγερσης και Διατήρησης, ουδέποτε όμως, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τους αρμοδίους φορείς. Επεδίωξε μάλιστα, με πολύ μεγάλη επιμονήΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙΙ και ένταση τη καθιέρωση συναντήσεων με τους αποφασιστικούς παράγοντες των συναρμόδιων Υπουργείων (ΥΠΕΣ , ΥΠΕΧΩΔΕ) και (με έκπληξή του) διαπίστωσε ότι η ροή των πληροφοριών από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους προς την ηγεσία του Υπουργείου ήταν ελλιπέστατη. Η επιμονή αυτή εδράζεται στην αντίληψη της Αναδόχου και εμού ως υπεργολάβου, ότι τα έργα της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας, είναι σε μεγάλο βαθμό δράσεις κουλτούρας με εμπλοκή σε αυτά όχι μόνον των υπαλλήλων των Πολεοδομικών Υπηρεσιών, αλλά και των συναλλασσόμενων πολιτών. Είναι λοιπόν, σαφές ότι αφορούν όλη την Ελληνική κοινωνία και απαιτούν κανόνες, μέσω θεσμοθέτησής τους από την Πολιτεία, για να λειτουργήσουν πλήρως και αποδοτικά.
Η Ανάδοχος και εγώ ως υπεργολάβος είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι, όπως και μεγάλος αριθμός των χρηστών του συστήματος ότι το πρώτο μεγάλο και δύσκολο βήμα έχει γίνει και απευθύνει επανειλημμένα εκκλήσεις στην Πολιτεία να αναλάβει το δικό της ρόλο με άμεση εμπλοκή της στις διαδικασίες θεσμοθέτησης. Το τμήμα του Έργου το οποίο αφορά στη δημιουργία του GIS πέρασε όλες τις προβλεπόμενες φάσεις χωρίς να έχει καμία παρατήρηση και επισήμανση για λάθη, παραλείψεις και διορθώσεις. Πιο συγκεκριμένα κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής η οποία παραλήφθηκε και εγκρίθηκε δεν έγινε καμία παρατήρηση. Καμία παρατήρηση δεν διατυπώθηκε ούτε κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των εφαρμογών και την παράθεση των λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος. Η Ανάδοχος μάλιστα, μέσω εμού ως υπεργολάβου, προχώρησε στην εκπαίδευση των χρηστών των πιλοτικών Πολεοδομιών, και λοκλήρωσε την πιλοτική λειτουργία του συστήματος, ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις των χρηστών, ως άμεσα ενδιαφερομένων, σε αυτήν, γεγονός που αποδεικνύει την επιτυχία και την αρτιότητα του Έργου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Καθίσταται σαφές ότι, το τμήμα του Έργου το οποίο αφορά τη δημιουργία GIS και το σύστημα που χορηγεί στους ενδιαφερόμενους την Πολεοδομική Πληροφορία έχει αφενός ολοκληρωθεί με επιτυχία μέσω της συνεργασίας της εταιρίας μου με την «SingularLogic Integrator ΑΕ» και «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ», αφετέρου απομένει από τους αρμοδίους να θέσουν την εφαρμογή αυτή σε παραγωγική λειτουργία.
3ον) Όσον αφορά την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, αυτή πράγματι δε συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των Πολεοδομικών Υπηρεσιών του portal, αυτό όμως δε συμβαίνει από αμέλεια της Αναδόχου ή της ΚτΠ ΑΕ, ή του υπεργολάβου, (δηλαδή δική μου), αλλά οφείλεται, όπως γνωρίζετε, στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη Πολεοδομική Υπηρεσία είναι εκτός των συμβατικών υποχρεώσεων της Αναδόχου. Η Διακήρυξη του συγκεκριμένου έργου προέβλεπε τη συμμετοχή στο Έργο εκατόν πενήντα έξι (156) Πολεοδομικών Υπηρεσιών έναντι των εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Επικράτεια, με αποτέλεσμα κάποιες υπηρεσίες να μείνουν εκτός έργου, γεγονός που γνώριζε από την αρχή του Έργου τόσο η ΕΠΠΕ του Έργου όσο και ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩΔΕ σε αυτή και βεβαίως και εσείς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ουδέποτε υπήρξε πρόβλημα στην πληρότητα του Καταλόγου Πολεοδομιών στην ιστοσελίδα του ολοκληρωμένου 1ου Έργου «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών». Προφανώς από τις 178 Πολεοδομίες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Επικράτεια, είκοσι δύο (22) από αυτές, μεταξύ των οποίων και η Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου ΚΡΗΤΗΣ, ήταν εξ αρχής εκτός Έργου, οπότε η Ανάδοχος και εγώ ως υπεργολάβος εκπληρώσαμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις ακολουθώντας πιστά την Διακήρυξη και το πεδίο εφαρμογής της.
4ον) Σχετικά με τους «αφαιρεθέντες» πίνακες, όταν γράφτηκε η διακήρυξη του Έργου, η εν λόγω εφαρμογή είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε σε Πολεοδομικές Υπηρεσίες (Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, Δήμου Ζωγράφου, Δήμου Καλλιθέας, Δήμου Ταύρου κλπ).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Επομένως ο Υπεργολάβος του Έργου, δηλαδή εγώ, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πως και από ποιον περιήλθαν οι εν λόγω πίνακες στην ΚτΠ ΑΕ και αν επρόκειτο ή όχι να ενσωματωθούν στη Διακήρυξη του Έργου, καθόσον η εν λόγω εφαρμογή ήταν προγενέστερη αυτής και δημόσια εκτεθειμένη.
5ον) Όσον αφορά τις τεχνικές εκθέσεις, αυτές έχουν χωρική αναφορά επί των ρυμοτομικών γραμμών διότι αυτές ακριβώς καθορίζουν. Επομένως, αυτό που η Ανάδοχος ανέλαβε να κάνει μέσω εμού ως υπεργολάβου είναι να αποδελτιώσει και να συσχετίσει την πολεοδομική πληροφορία επάνω στα χωρο-αντικείμενα εκείνα στα οποία αφορά. Άλλωστε, για να είναι έγκυρη η πολεοδομική πληροφορία η οποία χορηγείται στους χρήστες θα πρέπει να γίνεται η αποδελτιώσή της σε κάθε επόμενη αλλαγή και να καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι εν ισχύ, διαφορετικά θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η εφαρμογή χορηγεί στους χρήστες το σύνολο της πολεοδομικής πληροφορίας χωρίς καμία επεξεργασία και αφήνει τους ίδιους να κάνουν την αποδελτίωση και να πάρουν την ισχύουσα πληροφορία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συσχέτιση που παρουσιάζεται ως απλό παράδειγμα επάνω στο εργαλείο του Google Earth στο συγκεκριμένο δυσφημιστικό και αναληθές δημοσίευμα, είναι εσφαλμένη καθώς το συγκεκριμένο υπόβαθρο αποτυπώνει την ισχύουσα κατάσταση και όχι τη θεσμοθετημένη. Οι πολεοδομικές υπηρεσίες δεν ασχολούνται και δεν ενδιαφέρονται για την ισχύουσα ρυμοτομία αλλά μόνο για εκείνη η οποία είναι θεσμοθετημένη. Η Ανάδοχος λοιπόν, μέσω εμού ως υπεργολάβου, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί ως γεωγραφικό υπόβαθρο μόνο ό,τι είναι θεσμοθετημένο και περιγράφεται από τα διατάγματα. Διαφαίνεται λοιπόν, και από τον απλό, μη γνώστη της πολεοδομικής ορολογίας, ότι το παράδειγμα που επικαλείστε στο εν λόγω δημοσίευμα είναι ατυχές και δεν ανταποκρίνεται στο θεσμοθετημένο γεωγραφικό υπόβαθρο που απασχολεί τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες και χρησιμοποιείται στα πλαίσια των αναγκών του έργου.
Επιπρόσθετα, οι τεχνικές εκθέσεις θα μπορούσαν πράγματι να καταχωρούνται και να συνδέονται με τα Οικοδομικά Τετράγωνα, σε αυτή όμως την περίπτωση η πληροφορία που θα χορηγούνταν στους χρήστες θα περιείχε ασάφεια ως προς την αναφορά της. Πιο συγκεκριμένα, αν σε ένα Οικοδομικό Τετράγωνο υπάρχουν δέκα (10) τεχνικές εκθέσεις και συσχετιστούν όλες με αυτό, τότε ο χρήστης δεν θα γνωρίζει ποια τεχνική έκθεση αφορά κάθε πλευρά του Οικοδομικού Τετραγώνου και θα είναι αναγκασμένος να διαβάσει το σύνολο της πληροφορίας για να καταλήξει σε αυτή που τον αφορά. Αντίθετα, η Ανάδοχος, μέσω εμού ως υπεργολάβου, με την πρότασή μου προσφέρει στο χρήστη την πληροφορία που θέλει για κάθε μία από τις πλευρές του ξεχωριστά, απλοποιώντας και διευκολύνοντας την χρήση του προγράμματος για τον απλό χρήστη του εν λόγω συστήματος.
Επί του τρόπου ανάπτυξης της εφαρμογής του GIS, αυτή ουδόλως απαγορεύει τα χωρικά ερωτήματα, αφού οιοσδήποτε δύναται να υποβάλει τέτοιου είδους ερωτήματα και να λάβει τις απαντήσεις που θέλει για το σύνολο της πολεοδομικής πληροφορίας που περιέχεται σε κάθε περιοχή. Επομένως η εφαρμογή που αναπτύσσεται και κατ’ επέκταση το GIS δεν είναι σε θέση να παράξει δεδομένα και να δώσει απαντήσεις σε ζητήματα που ούτε και τώρα μπορούν να δοθούν. Η απόδοση λοιπόν της πληροφορίας με αναλυτικό τρόπο γίνεται όπου ακριβώς και η νομοθεσία την ορίζει ως τέτοια. Δεν μπορεί η Ανάδοχος και εγώ ως υπεργολάβος να δώσουμε αναλυτική διάσταση σε θεσμοθετημένη πληροφορία η οποία δεν την περιέχει. Το δεδομένο αυτό ισχύει και με τους οικισμούς, οι οποίοι εφόσον έχουν αναλυτική πληροφορία (συντεταγμένες κορυφών ορίων) θα ενσωματωθούν αναλυτικά στο σύστημα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν συντεταγμένες θα αποτυπωθούν σημειακά, συνοδευόμενοι από όλη την απαραίτητη πληροφορία (ΦΕΚ, Διάγραμμα καθορισμού ορίων) για την αναλυτικοποίηση των στοιχείων καθορισμού ορίων τους από τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι θεσμοθετημένες διαδικασίες με τις οποίες σήμερα απαντάται με αξιοπιστία το ερώτημα αν ένα σημείο είναι σε περιοχή εντός η εκτός σχεδίου δεν μπορεί να αλλάξει μέσα από το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το γεγονός ότι η Ανάδοχος κάποιου έργου ακολουθεί τις προδιαγραφές του προκειμένου να υλοποιήσει το έργο, δεν σημαίνει ότι έχει συμμετάσχει και στη διαμόρφωσή του, όταν μάλιστα κατά τη διάρκεια υλοποίησής του η ΕΠΠΕ δεν έχει καταθέσει καμία παρατήρηση επί του τρόπου υλοποίησης.
6ον) Εν κατακλείδι, το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, το οποίο αναπτύσσεται καλύπτει το 90% της Ελληνικής Επικράτειας και όχι το 10% όπως ψευδώς αναφέρετε στη δημοσίευσή σας. Η Ανάδοχος αποτυπώνει στο σύστημα 150.000 Οικοδομικά Τετράγωνα στο σύνολο των 190.000 της χώρας και βέβαια το σύνολο των θεσμοθετημένων οικισμών με τους αντίστοιχους όρους δόμησης. Επομένως σε όσες περιοχές υπάρχουν σχέδια πόλεως αυτά καταχωρούνται και ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει εάν βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου.
Σχετικά με την ενημέρωση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, οι σαρωτές οι οποίοι έχουν προβλεφθεί ως προμήθεια στο Έργο δεν αφορούν στα νέα παραγόμενα δεδομένα τα οποία είναι ψηφιακά και ως τέτοια θα εντάσσονται στο σύστημα κατά την ενημέρωσή του, αλλά στα ήδη υπάρχοντα τα οποία ο Ανάδοχος καλείται να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να καταχωρήσει. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Πολεοδομική Πληροφορία την οποία διαχειρίζονται οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες και είναι απαραίτητη, δεν παράγεται μόνο από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Υπάρχουν μία σειρά από δεδομένα στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες σε αναλογική μορφή τα οποία θα πρέπει να σαρωθούν. Είναι λοιπόν προφανής η ανάγκη για προμήθεια του αντίστοιχου εξοπλισμού στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες προκειμένου να συλλεγεί το σύνολο των δεδομένων και να ενσωματωθούν στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ

Επειδή υπό τις ανωτέρω αληθείς επισημάνσεις μου, αποδεικνύεται το αβάσιμο, αναληθές των ανωτέρω ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων και καταχωρήσεων και καταδεικνύεται έτσι η πρόθεσή σας να διαβάλλετε τόσο την, μετά από επίμονη και αξιόλογη προσπάθεια, υλοποίηση των δράσεων της «Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας» στην οποία συμμετέχω με την ιδιότητα του υπεργολάβου όσο και να πλήξετε την αξιοπιστία, φήμη και επαγγελματική υπόσταση προσωπικά εμού και της εταιρίας μου στο χώρο δραστηριοποίησης μου και στον ευρύτερο κοινωνικό μου κύκλο.
Επειδή ψευδώς και μέσω ατυχών παραδειγμάτων διαδίδετε ή αφήνετε να εννοηθεί ότι οι δράσεις της «Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας» είναι ελλιπές, μη εφαρμόσιμο και λανθασμένα διαμορφωμένο έργο.
Επειδή πλέον των ανωτέρω, αναληθώς με κατηγορείτε, ως διαπλεκόμενο στη διαμόρφωση της διακήρυξης του συγκεκριμένου έργου.
Επειδή αναληθώς με εγκαλείτε για υποτιθέμενες αστοχίες των δράσεων της «Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας».
Επειδή ψευδώς και κατασυκοφαντικώς χαρακτηρίζετε ακατάλληλη την πιλοτική εφαρμογή του GIS κατηγορώντας με ότι «…διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλο…».
Επειδή η σύνδεσή σας με τα δημοσιεύματα αυτά είναι προφανής από την αναγραφή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τη χρήση του όρου «μηχανικοί του δημοσίου».
Επειδή αρνούμαι κατηγορηματικά όλα όσα μου καταμαρτυρείτε ή υπονοείτε σε βάρος μου.
Με την ανωτέρω ιδιότητά μου και ατομικώς ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.
1ον) Αναρτήσετε στην ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις http://www.emdydas.gr/ και http://enosy.blogspot.com/ αντίστοιχα την παρούσα ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ –μετ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
2ον) Ανακαλέσετε τα όσα συκοφαντικά αναφέρετε για εμένα προσωπικά και για την εταιρία μου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (ηλεκτρονικά) με τον οποίο διαδώσατε όλους τους αναληθείς ισχυρισμούς σας στις 11/2/2009, 12/2/2009, 14/2/2009, 15/2/2009 και της 16/2/2009 οι οποίες άλλοτε φέροντο αναρτημένες από την πρώτη εξ υμών, άλλοτε από την δευτέρα, και
3ον) Αποστασιοποιηθείτε από τυχόν νέες δημοσιεύσεις- καταχωρήσεις, που αφορούν το πρόσωπό μου και την εταιρεία μου και παραπέμπουν ή συνδέονται με την Ομοσπονδία και την Ένωσή σας αντίστοιχα, άλλως σας ΔΗΛΩΝΩ θα αναγκαστώ, με τις ανωτέρω ιδιότητές μου, να προσφύγω στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές για την προστασία τη δική μου, του Έργου και του Πολίτη.
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μας, αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα μας ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ – ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ α) στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεως Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.), που εδρεύει στην Αθήνα οδός Μαυρομματαίων, αρ. 17 και εκπροσωπείται νόμιμα και β) στην Ένωση Οπαδών ΣΥΡΙΖΑ (Ε.Ο.Σ.), που εδρεύει σε άγνωστη διεύθυνση και εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό της παρούσης στην έκθεση επίδοσης.

Αθήνα, 10/04/2009
Ο Εξωδίκως Δηλών Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου