email: MixanikoiDimosiou@gmail.com


Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

"Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης!"


Το δημοσίευμα «Φωτογραφικές προδιαγραφές (ΙΙ)» είναι αρκετά αποκαλυπτικό για την συμμετοχή του κ. Ε. Καραπλιά, υπεργολάβου ΟΛΩΝ των έργων της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», στην διαμόρφωση των διακηρύξεων αυτών των έργων. Αυτός ο κύριος αντιλήφθηκε αρκετά νωρίς ότι δεν θα ήταν εύκολο να προωθήσει στα έργα της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ» τις εφαρμογές που είχε αναπτύξει, αν υπάρξει εμπλοκή του ΥΠΕΧΩΔΕ. Δυστυχώς για αυτόν, υπάρχουν εκεί μηχανικοί που είναι γνώστες των σχετικών θεμάτων με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και δεν θα είχε την άνεση να πουλάει ...φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Γι αυτό, φρόντισε να πάρει τα μέτρα του, ώστε ο δρόμος του να έχει τα λιγότερα δυνατά εμπόδια. Μερικά «παράδοξα» συμβάντα, δημιουργούν βάσιμες υποψίες, ότι πίσω τους κρύβεται ο κ. “Υπεργολάβος”. Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά από αυτά:

Στο 3ο έργο της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», που αφορά στην εισαγωγή όλων των σχεδίων στα οποία αποτυπώνεται η ισχύουσα θεσμοθετημένη πολεοδομική νομοθεσία, σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εμπλοκή του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ως γνωστόν, το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι ο βασικός φορέας που παράγει πολεοδομική νομοθεσία και έχει την αρμοδιότητα να πιστοποιεί την ακρίβεια των σχεδίων που δημοσιεύονται στα ΦΕΚ. Πώς γίνεται λοιπόν σε αυτό το έργο, ο ρόλος του ΥΠΕΧΩΔΕ να περιορίζεται μόνο στην παροχή των αρχείων του προς τον ανάδοχο, μόνον αυτοί που “σχεδίασαν” το έργο, το γνωρίζουν.....


Στο 2ο έργο, ενώ προβλέπονται σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου ( άρθρο 3.2.17 σελίδα 194) να εγκατασταθούν 3 θέσεις εργασίας για το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) στο ΥΠΕΧΩΔΕ, ουδέποτε εγκαταστάθηκαν αυτές τις θέσεις εργασίας. Ήδη έχει παρέλθει ο χρόνος της πιλοτικής λειτουργίας του έργου! Αν βέβαια είχαν εγκατασταθεί, θα υπήρχαν συγκεκριμένες παρατηρήσεις - εδώ και καιρό - για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το έργο, όπως η οργάνωση της βάσης δεδομένων των πολεοδομικών οντοτήτων, οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισαγωγής δεδομένων από ψηφιακά αρχεία και άλλα παρόμοια ζητήματα, που η επίλυσή τους τελικά έχει μεταφερθεί στο 3ο έργο.

Παρ΄ όλα αυτά, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, ήδη από τον Ιούλιο του 2008 με με το υπ. 364889/28/8/08 ΥΠΕΧΩΔΕ, έγγραφο προς την ΚτΠ. Α.Ε. επισημαίνουν σοβαρούς κινδύνους για το έργο: «Το τμήμα του έργου που αφορά το G.I.S, όπως έχει υλοποιηθεί, εκτός του ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, έχει επίσης ασήμαντη χρηστική αξία ως προς την εισαγωγή των σχεδίων που συνοδεύουν τις πολεοδομικές ρυθμίσεις που θα θεσμοθετούνται από την έναρξη της λειτουργίας του. Επιπλέον, στη φάση που βρίσκεται το έργο, λόγω των τεχνικών επιλογών που έχει κάνει ο ανάδοχος, δυσχεραίνονται οι διορθώσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επανεξεταστεί το συντομότερο δυνατόν η επάρκεια και η πληρότητα του έργου ως προς το τμήμα που αφορά το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, διότι, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα πρέπει να σταματήσει.»

Είναι προφανές ότι όλα αυτά δεν μπορεί να τα κάνει ο ανάδοχος χωρίς να έχει κάλυψη από τον υπεύθυνο για την υλοποίηση του έργου, που δεν είναι άλλος από την ΚτΠ. Α.Ε. Εξάλλου, από την στιγμή που ανέκυψαν προβλήματα, η ΚτΠ Α.Ε. "νίπτει τας χείρας της" και κάνει πως δεν καταλαβαίνει ποιά είναι η ..ταμπακέρα! Όμως, οι πραγματικές ευθύνες της ΚτΠ Α.Ε. δεν σταματούν στην στην ”απορρόφηση” των κονδυλίων, αλλά αφορούν και στην ποιότητα των έργων. Ως εκ τούτου, η ΚτΠ Α.Ε. οφείλει να έχει άποψη για τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Και πράγματι έχει άποψη! Την άποψη του κ. “Υπεργολάβου”. Αυτό αποδεικνύεται από την πρακτική της, αφού όλες τις σοβαρές εντάσεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, τις έχει πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων. Με αυτή την στάση της, η ΚτΠ Α.Ε. δίνει δικαίωμα στον Ανάδοχο του Έργου να αποδίδει ευθύνες για την καθυστέρηση του 3ου και στον εκπρόσωπο του ΥΠΕΧΩΔΕ στην ΕΠΠΕ. Δημοσιεύουμε το παρακάτω έγγραφο που είναι αρκετά αποκαλυπτικό:

......

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2009
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2009/2987
Προς:
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Ηλιουπόλεως 2

Θέμα: Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος του Έργου “Ηλεκτρονική Πολεοδομία IIΙ – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας»


Σχετικά: Σύμβαση Έργου 644/09.07.2008

Αξιότιμη Κα ......,
Σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η Φάση της Μελέτης Εφαρμογής με την υποβολή των παραδοτέων και την διαδικασία των δύο επανυποβολών, όπως ορίζεται από την Σύμβαση του έργου.
Όπως επισημάνθηκε από τον ανάδοχο και κατά την διάρκεια της τελευταίας συνάντησης με την ΕΠΠΕ του έργου (2/12/2008), υπάρχουν ζητήματα τα οποία δημιουργούν προσκόμματα στην ομαλή εξέλιξη του έργου:
 1. Η μη ανταπόκριση του ΟΚΧΕ στην παροχή των ψηφιακών υποβάθρων που έχουν ζητηθεί επίσημα να χορηγηθούν στον ανάδοχο για την δημιουργία της Βάσης Δεδομένων όπως ορίζεται στην διακήρυξη του έργου.
 2. Η 6μηνη καθυστέρηση της πληρωμής της προκαταβολής όπως ορίζεται στην σύμβαση του έργου, γεγονός το οποίο έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στον Ανάδοχο δεδομένου ότι το κόστος του εξοπλισμού και του λογισμικού συστήματος του συγκεκριμένου έργου είναι εξαιρετικά υψηλό.
 3. Οι θέσεις που έχουν εκφρασθεί από τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΧΩΔΕ στην ΕΠΠΕ του έργου επί της σχεδίασης και υλοποίησης του συστήματος αφενός και του ιδίου του αντικειμένου και του σκοπού του έργου, όπως αυτά προκύπτουν από την διακήρυξη και την σύμβαση, οι οποίες δεν επιτρέπουν την οριστικοποίηση των ανωτέρω Όπως είναι φανερό, όλα τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε ευθύνη του Αναδόχου
Στοχεύοντας στην διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των επομένων Φάσεων του έργου “Ηλεκτρονική Πολεοδομία - ΙΙΙ”, θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε ότι είναι απαραίτητη η επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας των Φάσεων 2 και 3 κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες με αντίστοιχη μετάθεση του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
......................

Είναι πράγματι μεγάλο θράσος να ζητάει ο ανάδοχος παράταση της "μελέτης εφαρμογής" του έργου, για τους λόγους που επικαλείται όταν εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς, ότι δεν έχει κάνει απολύτως καμία εργασία! Ακόμα και η 3η και τελευταία παράδοση της “μελέτης εφαρμογής” του 3ου έργου είναι COPY & PASTE από την “μελέτη εφαρμογής” του πιλοτικού προγράμματος του 2ου έργου, το οποίο εκτελεί ο ίδιος. Θα θέλαμε να μάθουμε σε ποίες πλάτες πατάει ο Ανάδοχος και επιδεικνύει τέτοιο θράσος...1 σχόλιο:

 1. Μετά από συγκριτική έρευνα ανάμεσα στην πιλοτική μελέτη του 2ου έργου και την πιλοτική μελέτη του 3ου που έγινε από την ομάδα που έχει συγκροτηθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με το 3ο έργο, προέκυψαν ορισμένα αποκαλυπτικά στοιχεία :

  Ο ανάδοχος δεν προέβη στην σύνταξη καμίας μελέτης εφαρμογής για το 3ο έργο, αλλά απλώς αντέγραψε επακριβώς την μελέτη εφαρμογής του 2ου έργου. Μάλιστα επειδή η αντιγραφή έχει γίνει με copy και paste έχουν μείνει και φραστικά αδιόρθωτα μερικά σημεία, όπως αυτό που αναφέρεται στις αναλυτικές προδιαγραφές: Το σύστημα GIS αναγράφεται ως ...υποσύστημα, γιατί πράγματι ήταν υποσύστημα στο β' έργο. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ERD (physical Data Model) είναι ακριβώς το ίδιο με το β' έργο, όπως επίσης και το έγγραφο με τον τίτλο “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ_ΧΡΗΣΗΣ” το οποίο σε όλες τις παραδόσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο ανάδοχος είναι πλήρης αντιγραφή από το δεύτερο έργο. Μάλιστα, αναφέρεται και η εταιρεία unisystems αντι της intracom!

  Πιο συγκεκριμένα στοιχεία:

  Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών.
  Από την 1η σελίδα μέχρι την σελίδα 38 είναι πλήρης αντιγραφή (κεφάλαιο 9 της μελέτης εφαρμογής του β' έργου). Επίσης, από 45 μέχρι 62 σελίδα (κεφάλαιο 10 του β' ) και από την σελίδα 72 ως 94 (κεφάλαιο 11 του β΄) Δηλαδή όλο το κομμάτι του GIS που αφορά την ανάλυση απαιτήσεων χρηστών είναι ακριβώς το ίδιο με το β' έργο!

  Παράρτημα: Αναλυτικές προδιαγραφές
  Όλο αυτό το κομμάτι της μελέτης εφαρμογής είναι πλήρης αντιγραφή από την μελέτη εφαρμογής του 2ου έργου. Όλες οι σελίδες (31 σελίδες) από το “κεφάλαιο 2. Υποσύστημα GIS” της μελέτης εφαρμογής του β' έργου.

  Π1-05 Μελέτη διαλειτουργικότητας.
  Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 14 πρώτες σελίδες της μελέτης είναι copy και paste από την μελέτη εφαρμογής του 2ου έργου. Επίσης οι 2 σελίδες που αναφέρονται στην “Διαλειτουργικότητα Εφαρμογής GIS” είναι copy και paste από την μελέτη εφαρμογής του 2ου έργου. ( μελέτη εφαρμογής κεφάλαιο 1.6) δηλαδή οι από τις 20 σελίδες της μελέτης εφαρμογής οι 16 είναι copy και paste από άλλο έργο το 2ο έργο.

  Π1-03 Σχεδιασμός – Αρχιτεκτονική.
  Όλη η μελέτη εφαρμογής που αναφέρεται στην Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας GIS” σελίδες 38-45 ειναι copy και paste από την μελέτη εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος του 2ου έργου, που έχει τον ίδιο τίτλο: “Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας GIS” και είναι οι σελίδες: 43-50 Από αυτό προκύπτει ότι πρόκειται για τις ίδιες ακριβώς εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για το 2ο έργο (που αναφέρονται μάλιστα και με τα ίδια ονόματα: PEOLGEO WEB application, POLGEO MAP client, POLGEO Scan.

  Αυτά τα στοιχεία, αν συσχετιστούν με το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν κάνει καμία ανάλογη αναφορά στην μελέτη εφαρμογής για την σχέση του πιλοτικού έργου του 2ου έργου με το 3ο έργο, δηλώνουν πρόθεση για παραπλάνηση και εξαπάτηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης...

  ΑπάντησηΔιαγραφή