email: MixanikoiDimosiou@gmail.com


Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

«Φωτογραφικές» προδιαγραφές!

Στην διακήρυξη του 2ου έργου της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», όπως επίσης και στην διακήρυξη του 3ου, υπάρχει μια σύντομη φράση που κρύβει πολλά. Πρόκειται για μια αναφορά στον τρόπο οργάνωσης των δεδομένων στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS):“Οι Τεχνικές Εκθέσεις θα αποθηκεύονται ως εικόνα και θα συσχετίζονται με ένα σημείο (σημειακό αρχείο) ή ρυμοτομική γραμμή στο διανυσματικό υπόβαθρο.

Αναρωτηθήκαμε γιατί υπάρχει αυτό το διαζευκτικό «ή», το οποίο αντί να ξεκαθαρίζει τα πράγματα τα μπερδεύει ακόμα πιο πολύ. Αν η φράση ήταν ως εξής: “Οι Τεχνικές Εκθέσεις θα αποθηκεύονται ως εικόνα και θα συσχετίζονται με ένα σημείο στο διανυσματικό υπόβαθρο. “ , τα πράγματα θα ήταν καθαρά, γιατί θα περιέγραφε μια απλή διαδικασία η οποία αποτελεί τον κανόνα εισαγωγής δεδομένων σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, όπως είναι οι Τεχνικές εκθέσεις. Πρόκειται για μια βοηθητική πληροφορία που δεν έχει νόημα να την αποδώσουμε αναλυτικά να συσχετίσουμε άμεσα το περιεχόμενό της με άλλα πολεοδομικά χωροαντικείμενα. Απλώς θέλουμε να την «καρφιτσώσουμε» σε κάποιο σημείο και τα την διαχειριζόμαστε με τις δυνατότητες που έχουν αυτά τα συστήματα: αν γειτνιάζει ή περιέχεται σε άλλα χωροαντικείμενα. Ούτε μισό λεπτό δεν απαιτείται για μια τέτοια διαδικασία εισαγωγής, όταν επιχειρήσαμε να εισάγουμε μια Τεχνική Έκθεση στο Google Earth:Οι Τεχνικές Εκθέσεις στην πραγματικότητα δεν είναι «πολεοδομική νομοθεσία» που είναι το αντικείμενο αυτών των GIS, αλλά αποτελούν διοικητικές πράξεις που αφορούν στην μερική εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Εξάλλου, από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν άλλαξαν οι προδιαγραφές για τις πολεοδομικές μελέτες και πλέον δημοσιεύονται οι κορυφές των Οικοδομικών Τετραγώνων στα διατάγματα, με τα οποία εγκρίνονται οι εντάξεις ή αναθεωρήσεις στο σχέδιο πόλης, οι τεχνικές εκθέσεις δεν έχουν καμιά χρηστική αξία. Επομένως, είναι λογικό ότι θα πρέπει να καταχωρούνται σαν αυτοτελείς οντότητες στο σύστημα και να μην προσδιορίζονται ως χαρακτηριστικά άλλων οντοτήτων, όπως είναι οι ρυμοτομικές γραμμές. Εξάλλου, αυτή η συσχέτιση των Εκθέσεων με τις Ρυμοτομικές Γραμμές, αντίκειται στην γενικότερη φιλοσοφία του συστήματος - όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές - γιατί περιπλέκει και καθιστά αδύνατες τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισαγωγής νέων δεδομένων στο σύστημα: Όταν γίνεται μια τροποποίηση ρυμοτομικής γραμμής θα πρέπει ο εξουσιοδοτημένος χρήστης να ελέγχει επιπλέον αν υπάρχουν Τεχνικές Εκθέσεις και αν εξακολουθούν να ισχύουν ή καταργήθηκαν και να κάνει τις απαραίτητες συσχετίσεις με το χεράκι του.
Επίσης, εφόσον δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για τα υπάρχοντα δεδομένα που οφείλει να εισάγει ο ανάδοχος στο σύστημα, οι προδιαγραφές προβλέπουν να καταγράφονται οι ρυμοτομικές γραμμές μόνον ως οικοδομικά τετράγωνα. Άρα, σύμφωνα λοιπόν με την διακήρυξη του έργου, η διατύπωση που ακολουθεί το διαζευκτικό «ή» θα έπρεπε να ήταν: “Οι Τεχνικές Εκθέσεις θα αποθηκεύονται ως εικόνα και θα συσχετίζονται με ένα σημείο ή σε οικοδομικά τετράγωνα στο διανυσματικό υπόβαθρο. Τότε η χωρική πληροφορία μιας τεχνικής έκθεσης θα διαχεόταν χώρο των οικοδομικών τετραγώνων και προφανώς θα είχε μεγαλύτερη ασάφεια ως προς τον χωρικό της προσδιορισμό. Όμως αυτή η διευκρίνηση θα ήταν περιττή, γιατί η διακήρυξη αναφέρει σαφώς ότι η μικρότερη διαχειριστική μονάδα του συστήματος είναι τα Οικοδομικά Τετράγωνα. Άρα, είναι προφανές ότι αν δεν υπήρχε καθόλου αυτή η φράση, ο ανάδοχος θα έπρεπε να κρεμάσει την πληροφορία στα Οικοδομικά Τετράγωνα. Επομένως το μόνο νόημα που είχε αυτή η φράση να προστεθεί στην διακήρυξη είναι μόνον για να διευκρινίσει ότι οι Τεχνικές Εκθέσεις θα να καταγράφονται ως χαρακτηριστικό των Οικοδομικών Τετραγώνων, αλλά ως αυτοτελής σημειακή πληροφορία.

Γιατί λοιπόν προστέθηκε αυτό το διαζευκτικό «ή»; Ο μόνος λόγος είναι για να «χωράει» στις προδιαγραφές του έργου μια εφαρμογή “ψευτο-GIS” που έχει αναπτύξει ο υπεργολάβος και ΟΛΩΝ των έργων της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ». Τελικά αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε μισό λεπτό στο Google, ήταν τεράστιο πρόβλημα για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Αντί λοιπόν να τροποποιηθεί αυτή η εφαρμογή, τροποποιήθηκαν οι …προδιαγραφές του έργου!

Μιλάμε για το «ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ» και τον ιδιοκτήτη του κ. Ε. Καραπλιά. Η εφαρμογή του κ. Ε. Καραπλιά δεν «κρεμάει» λοιπόν στις «ρυμοτομικές» γραμμές μόνον τις Τεχνικές Εκθέσεις, αλλά όλη την πολεοδομική πληροφορία! Με αυτόν τον τρόπο, δεν διαχειρίζεται «χωρικά ερωτήματα» ως πραγματικό GIS. Τα χωρικά ερωτήματα - με αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της βάσης δεδομένων -μετασχηματίζονται ως απλά ερωτήματα που αφορούν σχέσεις μεταξύ χαρακτηριστικών των ρυμοτομικών γραμμών. Επομένως δεν απαιτείται ούτε GIS, ούτε χωρική βάση δεδομένων, αλλά ένα γραφικό περιβάλλον που θα μπορεί να απεικονίζει το περιεχόμενο της βάσης και να επιτρέπει μια γραφική διαχείριση των δεδομένων….

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή η προσέγγιση - όπως έχουμε επισημάνει και παραπάνω - είναι ότι δεν μπορεί να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες εισαγωγής νέων δεδομένων. Αυτό είναι το πλέον κρίσιμο ζήτημα για τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών που αφορούν μια σύνθετη χωρική πληροφορία με διαφορετικές ακρίβειες στον χωρικό της προσδιορισμό που συμπληρώνεται και τροποποιείται συχνά. Όμως αυτό είναι άλλο ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει το συγκεκριμένο έργο και χρειάζεται αυτοτελή ανάπτυξη.

Τελικά ο κ. Ε. Καραπλιάς με την ακατάλληλη για το συγκεκριμένο έργο εφαρμογή του, κατάφερε να «διυλίζει τον κώνωπα και καταπίνει την κάμηλο». Η εφαρμογή αυτή είναι προσαρμοσμένη περισσότερο για μια εφαρμογή κτηματολογίου, που ρίχνει το βάρος στις τακτοποιήσεις οικοπέδων και στις πράξεις αναλογισμού, παρά σε ένα σύστημα GIS που είναι ικανό να διαχειριστεί το σύνολο της θεσμοθετημένης πολεοδομικής πληροφορίας. Γι αυτό και ρίχνει τόσο μεγάλο βάρος σε πολεοδομικές οντότητες όπως είναι οι Τεχνικές Εκθέσεις και σπαταλά αρκετό χρόνο για να τις «κρεμάει» σε ρυμοτομικές γραμμές. Όμως, «Κρεμάει» σε …σημεία τεράστιες χωρικές εκτάσεις, όπως τις οριοθετήσεις των οικισμών προ του 23, και πολλές άλλες θεσμοθετημένες πολεοδομικές οντότητες, στις οποίες δεν μπορεί να αποδώσει γεωαναφορά με αναλυτικό τρόπο. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός αναξιόπιστου συστήματος: Ενώ μπορεί για μια Τεχνική Έκθεση να σου δείχνει σε ποιες ρυμοτομικές γραμμές αναφέρεται, για ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας δεν μπορεί να απαντήσει με αξιοπιστία στο ερώτημα αν ένα σημείο είναι σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου….

Η συγκεκριμένη φράση από την διακήρυξη του έργου που αναλύσαμε δεν είναι το μοναδικό σημείο που καταγράφουν ενδείξεις συμμετοχής κ. E. Καραπλιά στην διαμόρφωση της διακήρυξης του συγκεκριμένου έργου. Πρόκειται για ενδείξεις διαπλοκής, που αντίκειται στην «διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος ανταγωνισμού της αγοράς», πράγμα που αποτελεί διακηρυκτικό στόχο της ΚτΠ Α.Ε. Πιστεύουμε ότι, τόσο ο κύριος των έργων της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ» που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και η ΚτΠ Α.Ε. θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για την συμμετοχή του υπεργολάβου των έργων στην διαμόρφωσή του περιεχομένου των διακηρύξεών αυτών των έργων.

Για αυτά όμως τα ζητήματα θα επανέλθουμε γιατί υπάρχουν πράγματι και άλλα «παράδοξα» σημεία στον σχεδιασμό αυτών των έργων, που καθορίζουν εξίσου «παράδοξα» σημεία στην υλοποίησή τους…

1 σχόλιο:

  1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ = ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ
    Ηλεκτονικης πολεοδομιας Καλαματας
    ΩΡΑΡΙΟ 08,30 ΕΩΣ 12,00
    ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή