email: MixanikoiDimosiou@gmail.com


Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2009

Τι είναι η "e-πολεοδομία";

Η «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» είναι μια θεματική ενότητα που περιλαμβάνει τρία διακριτά έργα, τα οποία υλοποιούνται για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών(ΥΠΕΣ)από μια ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου, την «Κοινωνία τη Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.).

Το 1ο έργο τιτλοφορείται: «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» και στόχος του είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προς τους πολίτες, υπηρεσιών (μείωση της γραφειοκρατίας, διαφάνεια στις διαδικασίες, ενημέρωση), παράλληλα με την αύξηση της παραγωγικότητας των Πολεοδομικών Υπηρεσιών μέσω της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους διοικητικούς τους μηχανισμούς.

Το 2ο έργο « Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Πολεοδομική Νομοθεσία & Σύστημα Πολεοδομικών Πληροφοριών για τον Πολίτη» έχει ως αντικείμενο την έγκυρη και γρήγορη πληροφόρηση για το σύνολο της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας. Επίσης θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας με τη δυνατότητα άμεσης (μέσω διαδικτύου) παροχής των πληροφοριών που αφορούν ειδικές ρυθμίσεις - όρους και περιορισμούς δόμησης και τα ισχύοντα διατάγματα ρυμοτομίας. Το μισό οικονομικό αντικείμενο του έργου αφορά στην δημιουργία μιας πιλοτικής βάσης χωρικών δεδομένων (GIS)με τα τις ισχύουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις ενός περιορισμένου αριθμού περιοχών (δήμων). Το πληροφοριακό αυτό σύστημα θα χρησιμεύσει ως πιλοτικό πρόγραμμα για το 3ο έργο.

Το 3ο έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας» αφορά στην δημιουργία ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για όλες τις τοπικές νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στο οποίο θα εισαχθεί η ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. Σκοπός του έργου είναι να παρέχει στα στελέχη των Πολεοδομικών Υπηρεσιών και στους πολίτες (ιδιώτες και μηχανικούς) έγκυρη και γρήγορη πληροφόρηση για το σύνολο της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας κάθε Νομού, ώστε να συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

Για το πώς εκτελούνται και σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτά τα έργα, το Υπουργείο Εσωτερικών μάλλον δεν έχει πάρει τίποτα χαμπάρι! Αρκείται μόνο σε σποραδικές δηλώσεις για την χρησιμότητα αυτών των έργων, όπως αυτή: Σημεία ομιλίας του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «Ηλεκτρονική πολεοδομία – Σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και αυτόματης διαχείρισης των πληροφοριών και των εργασιών των πολεοδομικών υπηρεσιών»

Εξάλλου, πόσο ενημερωμένο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών για αυτά τα έργα και γνωρίζει ποιο είναι το πραγματικό τους αντικείμενο, είναι αποκαλυπτικό αυτό το δημοσίευμα που είναι ανηρτημένο στο site του, με θέμα την ηλεκτρονική πολεοδομία: ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ "Ηλεκτρονική Πολεοδομία". Πράγματι, αν κάποιος που έχει μια ελάχιστη ενημέρωση για τα έργα της "ηλεκτρονικής πολεοδομίας", διαβάσει αυτό το κείμενο, αμέσως θα αντιληφθεί ότι αυτά που γράφονται εκεί είναι απλώς ….αρλούμπες! Ο συντάκτης της "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ", που αντιγράφει αυτό το κείμενο, τουλάχιστον προσπαθεί να βάλει όση ...τάξη μπορεί να βάλει κάποιος σε τέτοιου είδους διαφημιστικά κείμενα: Ηρθε η e-πολεοδομία

Και μετά από αυτά, εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Αν ο «κύριος» του έργου που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν γνωρίζει ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο του έργου που έχει αναθέσει στην ΚτΠ Α.Ε. να υλοποιήσει για λογαριασμό του, τότε ποίος πραγματικά το γνωρίζει; Μήπως τελικά μόνον ο ανάδοχος του έργου, είναι αυτός που γνωρίζει όλα τα στοιχεία, από τον ...αρχικό του σχεδιασμό ως την ...τελική του υλοποίηση;

Προς το παρόν επισημαίνουμε ότι και στα τρία έργα συμμετέχει ως ανάδοχος η εταιρεία SingularLogic Integrator A.E. Επίσης, και στα τρία έργα συμμετέχει η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ ως υπεργολάβος.

3 σχόλια:

 1. Δεν κατάλαβα ακριβώς ποιές είναι οι "αρλούμπες" που γράφει το site του Υπουργείου Εσωτερικών; Δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα πράγματα, ίσως γι αυτό να μην κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να εξηγήσετε αυτό που γράφετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μηχανικοί του Δημοσίου14 Απριλίου 2009 - 2:02 π.μ.

  Α. Η πρώτη αρλούμπα που γράφει είναι ότι ο τίτλος του έργου. Δεν είναι το έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία», γιατί δεν υπάρχει τέτοιο έργο, αλλά θεματική ενότητα που περιλαμβάνει 3 διακριτά έργα. Αν κρίνουμε από το ποσόν που αναγράφεται και μερικά από τα συμφραζόμενα, τότε πρόκειται για το έργο: «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών»

  Β. Η δεύτερη αρλούμπα που γράφει είναι:
  Οι επιμέρους στόχοι είναι:
  1. Η υποστήριξη των στελεχών των Π.Υ. και των συνεργαζόμενων με αυτές Φορέων μέσω της εύκο-λης πρόσβασης (και αναζήτησης) σε κανονιστικού τύπου κωδικοποιημένη πρωτογενή πληροφορία που παράγει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (δηλαδή την Γενική Νομοθεσία - ΓΟΚ, π.χ. Φ.Ε.Κ., Υπουργικές Αποφάσεις, ερμηνευτικές εγκυκλίους) και που αφορά στην πολεοδομική πολιτική του Υπουργείου (χωροταξικά, περιβαλλοντολογικά και πολεοδομικά δεδομένα και ρυθμίσεις).
  2. …..
  Ο πρώτος στόχος δεν αφορά αυτό το έργο αλλά μόνον οι επόμενοι γιατί είναι αντικείμενο του έργου: «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Πολεοδομική Νομοθεσία & Σύστημα Πολεοδομικών Πληροφοριών για τον Πολίτη»

  Γ. Η τρίτη αρλούμπα που γράφει είναι:
  "Η προτεινόμενη παρέμβαση θα συγκεντρώσει την πληροφορία (συνολικό πλέγμα πολεοδομικής νομοθεσίας που αφορά στους πολίτες και στις δημόσιες υπηρεσίες), η οποία στην παρούσα φάση είναι δια-σκορπισμένη χωρικά σε ένα σημείο στο διαδίκτυο. Έτσι θα παρέχεται εύκολη πρόσβαση και αναζήτηση σε κανονιστικού τύπου κωδικοποιημένη πρωτογενή πληροφορία η οποία παράγεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, και αφορά στην πολεοδομική πολιτική του υπουργείου. Επιπλέον καταργείται η ανάγκη για επιτόπιες επισκέψεις, για γραπτές συνδιαλλαγές (π.χ. αιτήσεις στο ΥΠΕΧΩΔΕ για ερμηνεία του Γ.Ο.Κ. ή αιτήσεις στους δήμους για χορήγηση των προβλεπόμενων χρήσεων γης κ.λ.π.), εφόσον ο πολίτης θα αντλεί απρόσκοπτα και αδιάλειπτα την απαραίτητη πληροφορία μέσω αναζήτησης στο δια-δίκτυο. Επιπλέον ο χρήστης θα δύναται να καταθέτει ηλεκτρονικά συγκεκριμένα αιτήματα / ερωτήματα τα οποία θα προωθούνται / απαντώνται από τους αρμόδιους φορείς.
  Το προτεινόμενο σύστημα αποτελεί μια εφαρμογή τόσο στον τομέα χωροταξίας-πολεοδομίας όσο και στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης, καθότι για πρώτη φορά ένας μεγάλος όγκος της απαιτού-μενης πληροφορίας για τις ανάγκες του περιφερειακού προγραμματισμού θα είναι διαθέσιμη από ένα και μόνο σημείο πρόσβασης."

  Αυτά που γράφει αφορούν τα άλλα έργα της «ηλεκτρονικής πολεοδομίας» τα οποία βέβαια έχουν και πολλαπλάσιο …κόστος!

  Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έχω ένα οικόπεδο στην Κατερίνη εντός σχεδίου πόλεως όπου αναγράφεται στο τοπογραφικό μου το Ο.Τ. στο οποίο βρίσκεται, χωρίς να αναγράφονται ονόματα οδών. (Γράφει πεζόδρομος χωρίς όνομα)
  Προσπάθησα λοιπόν να βρω την αντικειμενική του αξία μέσω internet. Χα! Σιγά που θα έβρισκα άκρη!
  Δεν υπάρχει χάρτης με τα οικοδομικά τετράγωνα πουθενά στο internet για να δεις σε ποια ζώνη βρίσκεσαι, ώστε να βγάλεις την αντικειμενική αξία.
  Το site του e poleodomia είναι για γέλια. Έχει κάποιες εφαρμογές που βρίσκονται "υπό δημόσια διαβούλευση" και κάποιες που σου δείχνουν απλώς το χάρτη της πόλης. Χαίρω πολύ... αυτό το βρίσκω παντού.
  Οι μηχανικοί και οι συμβολαιογράφοι έχουν πληρώσει και έχουν αποκτήσει από ιδιωτικές εταιρείες προγράμματα για να κάνουν τη δουλειά τους.
  Ο απλός πολίτης που θα χρειαστεί μια φορά κάτι δεν μπορεί να το βρει.
  Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ο ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός του ελληνικού δημοσίου, αφού για να βρεις κάτι πρέπει να επισκεφθείς την υπηρεσία, να περιμένεις στην ουρά και να αντικρίσεις τα ξινισμένα μούτρα του υπαλλήλου όταν θα του ζητήσεις να ανοίξει τα σκονισμένα κοιτάπια του και να σου δώσει τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.
  Και κάτι ακόμη πριν κλείσω για όσους στήνουν site για το ελληνικό δημόσιο, αλλά και για μερικούς ιδιώτες: Εκτός από τον internet explorer υπάρχουν κι άλλοι browser που χρησιμοποιούνται ευρέως. Ας τους λάβουν υπόψη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή