email: MixanikoiDimosiou@gmail.com


Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

"Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης!"


Το δημοσίευμα «Φωτογραφικές προδιαγραφές (ΙΙ)» είναι αρκετά αποκαλυπτικό για την συμμετοχή του κ. Ε. Καραπλιά, υπεργολάβου ΟΛΩΝ των έργων της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», στην διαμόρφωση των διακηρύξεων αυτών των έργων. Αυτός ο κύριος αντιλήφθηκε αρκετά νωρίς ότι δεν θα ήταν εύκολο να προωθήσει στα έργα της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ» τις εφαρμογές που είχε αναπτύξει, αν υπάρξει εμπλοκή του ΥΠΕΧΩΔΕ. Δυστυχώς για αυτόν, υπάρχουν εκεί μηχανικοί που είναι γνώστες των σχετικών θεμάτων με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και δεν θα είχε την άνεση να πουλάει ...φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Γι αυτό, φρόντισε να πάρει τα μέτρα του, ώστε ο δρόμος του να έχει τα λιγότερα δυνατά εμπόδια. Μερικά «παράδοξα» συμβάντα, δημιουργούν βάσιμες υποψίες, ότι πίσω τους κρύβεται ο κ. “Υπεργολάβος”. Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά από αυτά:

Στο 3ο έργο της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», που αφορά στην εισαγωγή όλων των σχεδίων στα οποία αποτυπώνεται η ισχύουσα θεσμοθετημένη πολεοδομική νομοθεσία, σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εμπλοκή του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ως γνωστόν, το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι ο βασικός φορέας που παράγει πολεοδομική νομοθεσία και έχει την αρμοδιότητα να πιστοποιεί την ακρίβεια των σχεδίων που δημοσιεύονται στα ΦΕΚ. Πώς γίνεται λοιπόν σε αυτό το έργο, ο ρόλος του ΥΠΕΧΩΔΕ να περιορίζεται μόνο στην παροχή των αρχείων του προς τον ανάδοχο, μόνον αυτοί που “σχεδίασαν” το έργο, το γνωρίζουν.....


Στο 2ο έργο, ενώ προβλέπονται σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου ( άρθρο 3.2.17 σελίδα 194) να εγκατασταθούν 3 θέσεις εργασίας για το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) στο ΥΠΕΧΩΔΕ, ουδέποτε εγκαταστάθηκαν αυτές τις θέσεις εργασίας. Ήδη έχει παρέλθει ο χρόνος της πιλοτικής λειτουργίας του έργου! Αν βέβαια είχαν εγκατασταθεί, θα υπήρχαν συγκεκριμένες παρατηρήσεις - εδώ και καιρό - για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το έργο, όπως η οργάνωση της βάσης δεδομένων των πολεοδομικών οντοτήτων, οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισαγωγής δεδομένων από ψηφιακά αρχεία και άλλα παρόμοια ζητήματα, που η επίλυσή τους τελικά έχει μεταφερθεί στο 3ο έργο.

Παρ΄ όλα αυτά, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, ήδη από τον Ιούλιο του 2008 με με το υπ. 364889/28/8/08 ΥΠΕΧΩΔΕ, έγγραφο προς την ΚτΠ. Α.Ε. επισημαίνουν σοβαρούς κινδύνους για το έργο: «Το τμήμα του έργου που αφορά το G.I.S, όπως έχει υλοποιηθεί, εκτός του ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, έχει επίσης ασήμαντη χρηστική αξία ως προς την εισαγωγή των σχεδίων που συνοδεύουν τις πολεοδομικές ρυθμίσεις που θα θεσμοθετούνται από την έναρξη της λειτουργίας του. Επιπλέον, στη φάση που βρίσκεται το έργο, λόγω των τεχνικών επιλογών που έχει κάνει ο ανάδοχος, δυσχεραίνονται οι διορθώσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επανεξεταστεί το συντομότερο δυνατόν η επάρκεια και η πληρότητα του έργου ως προς το τμήμα που αφορά το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, διότι, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα πρέπει να σταματήσει.»

Είναι προφανές ότι όλα αυτά δεν μπορεί να τα κάνει ο ανάδοχος χωρίς να έχει κάλυψη από τον υπεύθυνο για την υλοποίηση του έργου, που δεν είναι άλλος από την ΚτΠ. Α.Ε. Εξάλλου, από την στιγμή που ανέκυψαν προβλήματα, η ΚτΠ Α.Ε. "νίπτει τας χείρας της" και κάνει πως δεν καταλαβαίνει ποιά είναι η ..ταμπακέρα! Όμως, οι πραγματικές ευθύνες της ΚτΠ Α.Ε. δεν σταματούν στην στην ”απορρόφηση” των κονδυλίων, αλλά αφορούν και στην ποιότητα των έργων. Ως εκ τούτου, η ΚτΠ Α.Ε. οφείλει να έχει άποψη για τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Και πράγματι έχει άποψη! Την άποψη του κ. “Υπεργολάβου”. Αυτό αποδεικνύεται από την πρακτική της, αφού όλες τις σοβαρές εντάσεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, τις έχει πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων. Με αυτή την στάση της, η ΚτΠ Α.Ε. δίνει δικαίωμα στον Ανάδοχο του Έργου να αποδίδει ευθύνες για την καθυστέρηση του 3ου και στον εκπρόσωπο του ΥΠΕΧΩΔΕ στην ΕΠΠΕ. Δημοσιεύουμε το παρακάτω έγγραφο που είναι αρκετά αποκαλυπτικό:

......

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2009
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2009/2987
Προς:
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Ηλιουπόλεως 2

Θέμα: Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος του Έργου “Ηλεκτρονική Πολεοδομία IIΙ – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας»


Σχετικά: Σύμβαση Έργου 644/09.07.2008

Αξιότιμη Κα ......,
Σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η Φάση της Μελέτης Εφαρμογής με την υποβολή των παραδοτέων και την διαδικασία των δύο επανυποβολών, όπως ορίζεται από την Σύμβαση του έργου.
Όπως επισημάνθηκε από τον ανάδοχο και κατά την διάρκεια της τελευταίας συνάντησης με την ΕΠΠΕ του έργου (2/12/2008), υπάρχουν ζητήματα τα οποία δημιουργούν προσκόμματα στην ομαλή εξέλιξη του έργου:
  1. Η μη ανταπόκριση του ΟΚΧΕ στην παροχή των ψηφιακών υποβάθρων που έχουν ζητηθεί επίσημα να χορηγηθούν στον ανάδοχο για την δημιουργία της Βάσης Δεδομένων όπως ορίζεται στην διακήρυξη του έργου.
  2. Η 6μηνη καθυστέρηση της πληρωμής της προκαταβολής όπως ορίζεται στην σύμβαση του έργου, γεγονός το οποίο έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στον Ανάδοχο δεδομένου ότι το κόστος του εξοπλισμού και του λογισμικού συστήματος του συγκεκριμένου έργου είναι εξαιρετικά υψηλό.
  3. Οι θέσεις που έχουν εκφρασθεί από τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΧΩΔΕ στην ΕΠΠΕ του έργου επί της σχεδίασης και υλοποίησης του συστήματος αφενός και του ιδίου του αντικειμένου και του σκοπού του έργου, όπως αυτά προκύπτουν από την διακήρυξη και την σύμβαση, οι οποίες δεν επιτρέπουν την οριστικοποίηση των ανωτέρω Όπως είναι φανερό, όλα τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε ευθύνη του Αναδόχου
Στοχεύοντας στην διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των επομένων Φάσεων του έργου “Ηλεκτρονική Πολεοδομία - ΙΙΙ”, θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε ότι είναι απαραίτητη η επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας των Φάσεων 2 και 3 κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες με αντίστοιχη μετάθεση του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
......................

Είναι πράγματι μεγάλο θράσος να ζητάει ο ανάδοχος παράταση της "μελέτης εφαρμογής" του έργου, για τους λόγους που επικαλείται όταν εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς, ότι δεν έχει κάνει απολύτως καμία εργασία! Ακόμα και η 3η και τελευταία παράδοση της “μελέτης εφαρμογής” του 3ου έργου είναι COPY & PASTE από την “μελέτη εφαρμογής” του πιλοτικού προγράμματος του 2ου έργου, το οποίο εκτελεί ο ίδιος. Θα θέλαμε να μάθουμε σε ποίες πλάτες πατάει ο Ανάδοχος και επιδεικνύει τέτοιο θράσος...Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

Φωτογραφικές προδιαγραφές (ΙΙ)

Συνάδελφος από το ΥΠΕΧΩΔΕ μας παραχώρησε αντίγραφο από το σχέδιο διακήρυξης (ver 5 /16 – 2 – 2004) για το έργο: «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» και μας επεσήμανε τα παρακάτω:Στην σελίδα 51 του σχεδίου διακήρυξης υπήρχε ο παρακάτω πίνακας με τον τίτλο “ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣ «ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ» - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ’’
Ό πίνακας αυτός προέρχεται από εφαρμογή που είχε αναπτύξει ο κ. Ε. ΚΑΡΑΠΛΙΑΣ. Μετά από παρέμβαση υπαλλήλων του ΥΠΕΧΩΔΕ, ζητήθηκε να μην υπάρχει στην προκήρυξη ο συγκεκριμένος πίνακας, όχι μόνον γιατί δεν ήταν ορθός, αλλά και γιατί φωτογράφιζε συγκεκριμένη εφαρμογή! Τελικά ο πίνακας αποσύρθηκε. Τα υλικά όπως υπάρχουν….

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

«Φωτογραφικές» προδιαγραφές!

Στην διακήρυξη του 2ου έργου της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», όπως επίσης και στην διακήρυξη του 3ου, υπάρχει μια σύντομη φράση που κρύβει πολλά. Πρόκειται για μια αναφορά στον τρόπο οργάνωσης των δεδομένων στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS):“Οι Τεχνικές Εκθέσεις θα αποθηκεύονται ως εικόνα και θα συσχετίζονται με ένα σημείο (σημειακό αρχείο) ή ρυμοτομική γραμμή στο διανυσματικό υπόβαθρο.

Αναρωτηθήκαμε γιατί υπάρχει αυτό το διαζευκτικό «ή», το οποίο αντί να ξεκαθαρίζει τα πράγματα τα μπερδεύει ακόμα πιο πολύ. Αν η φράση ήταν ως εξής: “Οι Τεχνικές Εκθέσεις θα αποθηκεύονται ως εικόνα και θα συσχετίζονται με ένα σημείο στο διανυσματικό υπόβαθρο. “ , τα πράγματα θα ήταν καθαρά, γιατί θα περιέγραφε μια απλή διαδικασία η οποία αποτελεί τον κανόνα εισαγωγής δεδομένων σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, όπως είναι οι Τεχνικές εκθέσεις. Πρόκειται για μια βοηθητική πληροφορία που δεν έχει νόημα να την αποδώσουμε αναλυτικά να συσχετίσουμε άμεσα το περιεχόμενό της με άλλα πολεοδομικά χωροαντικείμενα. Απλώς θέλουμε να την «καρφιτσώσουμε» σε κάποιο σημείο και τα την διαχειριζόμαστε με τις δυνατότητες που έχουν αυτά τα συστήματα: αν γειτνιάζει ή περιέχεται σε άλλα χωροαντικείμενα. Ούτε μισό λεπτό δεν απαιτείται για μια τέτοια διαδικασία εισαγωγής, όταν επιχειρήσαμε να εισάγουμε μια Τεχνική Έκθεση στο Google Earth:Οι Τεχνικές Εκθέσεις στην πραγματικότητα δεν είναι «πολεοδομική νομοθεσία» που είναι το αντικείμενο αυτών των GIS, αλλά αποτελούν διοικητικές πράξεις που αφορούν στην μερική εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Εξάλλου, από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν άλλαξαν οι προδιαγραφές για τις πολεοδομικές μελέτες και πλέον δημοσιεύονται οι κορυφές των Οικοδομικών Τετραγώνων στα διατάγματα, με τα οποία εγκρίνονται οι εντάξεις ή αναθεωρήσεις στο σχέδιο πόλης, οι τεχνικές εκθέσεις δεν έχουν καμιά χρηστική αξία. Επομένως, είναι λογικό ότι θα πρέπει να καταχωρούνται σαν αυτοτελείς οντότητες στο σύστημα και να μην προσδιορίζονται ως χαρακτηριστικά άλλων οντοτήτων, όπως είναι οι ρυμοτομικές γραμμές. Εξάλλου, αυτή η συσχέτιση των Εκθέσεων με τις Ρυμοτομικές Γραμμές, αντίκειται στην γενικότερη φιλοσοφία του συστήματος - όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές - γιατί περιπλέκει και καθιστά αδύνατες τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισαγωγής νέων δεδομένων στο σύστημα: Όταν γίνεται μια τροποποίηση ρυμοτομικής γραμμής θα πρέπει ο εξουσιοδοτημένος χρήστης να ελέγχει επιπλέον αν υπάρχουν Τεχνικές Εκθέσεις και αν εξακολουθούν να ισχύουν ή καταργήθηκαν και να κάνει τις απαραίτητες συσχετίσεις με το χεράκι του.
Επίσης, εφόσον δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για τα υπάρχοντα δεδομένα που οφείλει να εισάγει ο ανάδοχος στο σύστημα, οι προδιαγραφές προβλέπουν να καταγράφονται οι ρυμοτομικές γραμμές μόνον ως οικοδομικά τετράγωνα. Άρα, σύμφωνα λοιπόν με την διακήρυξη του έργου, η διατύπωση που ακολουθεί το διαζευκτικό «ή» θα έπρεπε να ήταν: “Οι Τεχνικές Εκθέσεις θα αποθηκεύονται ως εικόνα και θα συσχετίζονται με ένα σημείο ή σε οικοδομικά τετράγωνα στο διανυσματικό υπόβαθρο. Τότε η χωρική πληροφορία μιας τεχνικής έκθεσης θα διαχεόταν χώρο των οικοδομικών τετραγώνων και προφανώς θα είχε μεγαλύτερη ασάφεια ως προς τον χωρικό της προσδιορισμό. Όμως αυτή η διευκρίνηση θα ήταν περιττή, γιατί η διακήρυξη αναφέρει σαφώς ότι η μικρότερη διαχειριστική μονάδα του συστήματος είναι τα Οικοδομικά Τετράγωνα. Άρα, είναι προφανές ότι αν δεν υπήρχε καθόλου αυτή η φράση, ο ανάδοχος θα έπρεπε να κρεμάσει την πληροφορία στα Οικοδομικά Τετράγωνα. Επομένως το μόνο νόημα που είχε αυτή η φράση να προστεθεί στην διακήρυξη είναι μόνον για να διευκρινίσει ότι οι Τεχνικές Εκθέσεις θα να καταγράφονται ως χαρακτηριστικό των Οικοδομικών Τετραγώνων, αλλά ως αυτοτελής σημειακή πληροφορία.

Γιατί λοιπόν προστέθηκε αυτό το διαζευκτικό «ή»; Ο μόνος λόγος είναι για να «χωράει» στις προδιαγραφές του έργου μια εφαρμογή “ψευτο-GIS” που έχει αναπτύξει ο υπεργολάβος και ΟΛΩΝ των έργων της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ». Τελικά αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε μισό λεπτό στο Google, ήταν τεράστιο πρόβλημα για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Αντί λοιπόν να τροποποιηθεί αυτή η εφαρμογή, τροποποιήθηκαν οι …προδιαγραφές του έργου!

Μιλάμε για το «ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ» και τον ιδιοκτήτη του κ. Ε. Καραπλιά. Η εφαρμογή του κ. Ε. Καραπλιά δεν «κρεμάει» λοιπόν στις «ρυμοτομικές» γραμμές μόνον τις Τεχνικές Εκθέσεις, αλλά όλη την πολεοδομική πληροφορία! Με αυτόν τον τρόπο, δεν διαχειρίζεται «χωρικά ερωτήματα» ως πραγματικό GIS. Τα χωρικά ερωτήματα - με αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της βάσης δεδομένων -μετασχηματίζονται ως απλά ερωτήματα που αφορούν σχέσεις μεταξύ χαρακτηριστικών των ρυμοτομικών γραμμών. Επομένως δεν απαιτείται ούτε GIS, ούτε χωρική βάση δεδομένων, αλλά ένα γραφικό περιβάλλον που θα μπορεί να απεικονίζει το περιεχόμενο της βάσης και να επιτρέπει μια γραφική διαχείριση των δεδομένων….

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή η προσέγγιση - όπως έχουμε επισημάνει και παραπάνω - είναι ότι δεν μπορεί να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες εισαγωγής νέων δεδομένων. Αυτό είναι το πλέον κρίσιμο ζήτημα για τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών που αφορούν μια σύνθετη χωρική πληροφορία με διαφορετικές ακρίβειες στον χωρικό της προσδιορισμό που συμπληρώνεται και τροποποιείται συχνά. Όμως αυτό είναι άλλο ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει το συγκεκριμένο έργο και χρειάζεται αυτοτελή ανάπτυξη.

Τελικά ο κ. Ε. Καραπλιάς με την ακατάλληλη για το συγκεκριμένο έργο εφαρμογή του, κατάφερε να «διυλίζει τον κώνωπα και καταπίνει την κάμηλο». Η εφαρμογή αυτή είναι προσαρμοσμένη περισσότερο για μια εφαρμογή κτηματολογίου, που ρίχνει το βάρος στις τακτοποιήσεις οικοπέδων και στις πράξεις αναλογισμού, παρά σε ένα σύστημα GIS που είναι ικανό να διαχειριστεί το σύνολο της θεσμοθετημένης πολεοδομικής πληροφορίας. Γι αυτό και ρίχνει τόσο μεγάλο βάρος σε πολεοδομικές οντότητες όπως είναι οι Τεχνικές Εκθέσεις και σπαταλά αρκετό χρόνο για να τις «κρεμάει» σε ρυμοτομικές γραμμές. Όμως, «Κρεμάει» σε …σημεία τεράστιες χωρικές εκτάσεις, όπως τις οριοθετήσεις των οικισμών προ του 23, και πολλές άλλες θεσμοθετημένες πολεοδομικές οντότητες, στις οποίες δεν μπορεί να αποδώσει γεωαναφορά με αναλυτικό τρόπο. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός αναξιόπιστου συστήματος: Ενώ μπορεί για μια Τεχνική Έκθεση να σου δείχνει σε ποιες ρυμοτομικές γραμμές αναφέρεται, για ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας δεν μπορεί να απαντήσει με αξιοπιστία στο ερώτημα αν ένα σημείο είναι σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου….

Η συγκεκριμένη φράση από την διακήρυξη του έργου που αναλύσαμε δεν είναι το μοναδικό σημείο που καταγράφουν ενδείξεις συμμετοχής κ. E. Καραπλιά στην διαμόρφωση της διακήρυξης του συγκεκριμένου έργου. Πρόκειται για ενδείξεις διαπλοκής, που αντίκειται στην «διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος ανταγωνισμού της αγοράς», πράγμα που αποτελεί διακηρυκτικό στόχο της ΚτΠ Α.Ε. Πιστεύουμε ότι, τόσο ο κύριος των έργων της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ» που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και η ΚτΠ Α.Ε. θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για την συμμετοχή του υπεργολάβου των έργων στην διαμόρφωσή του περιεχομένου των διακηρύξεών αυτών των έργων.

Για αυτά όμως τα ζητήματα θα επανέλθουμε γιατί υπάρχουν πράγματι και άλλα «παράδοξα» σημεία στον σχεδιασμό αυτών των έργων, που καθορίζουν εξίσου «παράδοξα» σημεία στην υλοποίησή τους…

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Επιστολή της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ για την e - Πολεοδομία


  • Η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ έστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο και την κοινοποίησε σε όλους όσους εμπλέκονται με τα έργα της "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ". Με αυτή την επιστολή γνωστοποιεί τις θέσεις της για τα μεγάλα προβλήματα που έχουν ήδη αναδειχθεί στον σχεδιασμό και στην υλοποίησή αυτών των έργων.


Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail:emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 6 / 2 /2009

Αρ. Πρωτ. : 5234

Προς : Τον Υπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ
κ. Παυλόπουλο

Kοιν. : (όπως πίνακας αποδεκτών)

Κύριε Υπουργέ
Θεωρούμε θετική την προσπάθεια στην κατεύθυνση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα και της αναβάθμισης των προσφερομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη, η οποία συντελείται με τα τρία έργα της θεματικής ενότητας «Ηλεκτρονική Πολεοδομία», στα οποία κύριος του Έργου είναι το ΥΠΕΣ.

Όμως τέτοιας κλίμακας έργα, θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με την συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στις νέες σχεδιαζόμενες υπηρεσίες.

Σε αυτά τα πλαίσια θεωρούμε ότι η μη κατοχύρωση της ουσιαστικής συμμετοχής και παρέμβασης του ΥΠΕΧΩΔΕ θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις για την πορεία αυτών των έργων. Η ανάθεση εξ ολοκλήρου του σχεδιασμού και της υλοποίησης αυτών των έργων σε μια Ανώνυμη Εταιρία, την ΚτΠ Α.Ε. και η απεμπλοκή του Δημόσιου τομέα από οποιαδήποτε ουσιαστική διαδικασία εποπτείας και παρακολούθησης, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στον σχεδιασμό τους, όσο και στο τελικά παραγόμενο προϊόν. Διαγράφεται με αυτό τον τρόπο στον ορίζοντα ο σοβαρός κίνδυνος απαξίωσης των έργων πριν καν γίνει η οριστική παραλαβή τους!

Το 1ο έργο που αφορά την «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και ένα βήμα πριν την οριστική του παραλαβή. Όμως, στο σύστημα αυτό, δεν είναι συνδεδεμένες όλες οι πολεοδομικές υπηρεσίες που προέβλεπε η διακήρυξη του έργου, αλλά και στις υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες, το έργο δεν λειτουργεί αποδοτικά, σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις και προσδοκίες. Τελικά το ΥΠΕΣ θα παραλάβει το έργο, παρότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, παραβλέποντας τα τυχόν ζητήματα που μπορούν να υπάρχουν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του έργου και μεταφέροντας όλες τις ευθύνες στις πλάτες των συναδέλφων μηχανικών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται στις πολεοδομικές υπηρεσίες, οι οποίοι θεωρούνται ανάξιοι να χειριστούν και να εποπτεύσουν τέτοια έργα;

Θα σας υπενθυμίσουμε, ενώ στην πορεία του έργου εντοπίστηκαν προβλήματα, η ΚτΠ Α.Ε. για να επιλύσει αυτά τα προβλήματα προχώρησε σε επέκταση της σύμβασης του αναδόχου κατά 30% , εκτιμώντας ότι αυτά τα προβλήματα θα επιλύονταν με την παροχή πρόσθετης εκπαίδευσης των χρηστών.

Βέβαια, οι ανάγκες για πρόσθετη εκπαίδευση ήταν ήδη γνωστές πριν ξεκινήσει το έργο. Είναι γνωστό στον καθένα που έχει στοιχειώδη επαφή με πολεοδομικές υπηρεσίες, ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι εφικτό να κλείσουν ούτε για μια μέρα. Επομένως δεν μπορούν να βάλουν λουκέτο για να εκπαιδευτούν όλοι μαζί οι υπάλληλοι, αλλά η εκπαίδευση μπορεί να γίνει μόνο εκ περιτροπής, με τουλάχιστον δύο ομάδες. Άρα, ακόμα κι αν αυτό το πρόβλημα δεν είχε εντοπιστεί κατά τον αρχικό σχεδιασμό, τουλάχιστον θα έπρεπε να εντοπιστεί κατά την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε επίσης ότι το δελτίο του έργου που αφορά στην επέκταση της σύμβασης του αναδόχου, δεν έχει συνυπογραφεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως έχει συνυπογραφεί το δελτίο του κύριου έργου. Γιατί άραγε;

Για το 2ο έργο « Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Πολεοδομική Νομοθεσία & Σύστημα Πολεοδομικών Πληροφοριών για τον Πολίτη», το μισό οικονομικό αντικείμενο αυτού του έργου, αφορά ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την διαμόρφωση ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) στο οποίο θα εισαχθεί η πολεοδομική νομοθεσία. Το 3ο έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας» αφορά στην επέκταση του GIS συστήματος σε όλες τις Π.Υ. των Νομαρχιών και την εφαρμογή των πορισμάτων αυτού του υποέργου με παράλληλη εισαγωγή της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας σε ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών.

Η βασική αξία αυτών των συστημάτων για την πολεοδομική νομοθεσία είναι η δυνατότητα να παίρνουμε απάντηση με άμεσο και εύκολο τρόπο στο ερώτημα για τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν για κάθε σημείο του ελλαδικού χώρου. Δυστυχώς, παρά το φιλόδοξο στόχο του, το έργο με τον τρόπο που σχεδιάζεται και υλοποιείται κινδυνεύει να απαξιωθεί από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του αφού δεν θα μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα στο ερώτημα αν ένα συγκεκριμένο σημείο είναι σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, παρά μόνον σε περιοχές που αφορούν λιγότερο από το 10% της εδαφικής επικράτειας της χώρας!
Επίσης θα παρέχει υπηρεσίες συγκριτικά υποβαθμισμένες σε σχέση με αυτές που παρέχονται ήδη σήμερα δωρεάν στο internet από δημοφιλείς ιστότοπους.

Οι κίνδυνοι και μέρος των προβλημάτων έχουν ήδη επισημανθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ με έγγραφο προς την ΚτΠ. Α.Ε. η οποία έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου. Στο έγγραφο αυτό, από τον Ιούλιο του 2008 μεταξύ των άλλων επισημαίνεται ότι: «Το τμήμα του έργου που αφορά το G.I.S, όπως έχει υλοποιηθεί, εκτός του ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, έχει επίσης ασήμαντη χρηστική αξία ως προς την εισαγωγή των σχεδίων που συνοδεύουν τις πολεοδομικές ρυθμίσεις που θα θεσμοθετούνται από την έναρξη της λειτουργίας του. Επιπλέον, στη φάση που βρίσκεται το έργο, λόγω των τεχνικών επιλογών που έχει κάνει ο ανάδοχος, δυσχεραίνονται οι διορθώσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επανεξεταστεί το συντομότερο δυνατόν η επάρκεια και η πληρότητα του έργου ως προς το τμήμα που αφορά το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, διότι, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα πρέπει να σταματήσει.»

Η ΚτΠ Α.Ε. αντί να λάβει σοβαρά υπόψη της αυτές τις παρατηρήσεις και να τις εξετάσει, τις αγνόησε και προχώρησε στην προκήρυξη του 3ου έργου, το οποίο τελικά κατακυρώθηκε στον ίδιο ανάδοχο που εκτελεί το 1ο και το 2ο έργο. Σήμερα, το έργο αυτό βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης της μελέτης εφαρμογής του.

Από τα στοιχεία που διαθέτουμε, διαπιστώνουμε με λύπη ότι προεξοφλείται η αποτυχία του, οδηγώντας σε ναυάγιο μια ακόμα ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των πολύπαθων Πολεοδομιών. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούμαστε από το γεγονός ύπαρξης προφανών λαθών στη σχεδίασή του, όπως για παράδειγμα η πρόβλεψη προμήθειας για κάθε Π.Υ. σαρωτών μεγέθους Α0 για την εισαγωγή με σάρωση των σχεδίων στο GIS σύστημα των νέων πολεοδομικών διαταγμάτων, όταν είναι γνωστό ότι αυτά συντάσσονται σήμερα ψηφιακά, και επομένως δεν χρειάζεται να σαρωθούν τα χάρτινα προϊόντα τους για να εισαχθούν στο σύστημα !!!

Επίσης, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των στοιχείων που θα εισαχθούν είναι ήδη υπονομευόμενη, γιατί τα πολεοδομικά δεδομένα δεν θα εισάγονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη για την παραγωγή τους, αλλά από θεσμικά αναρμόδιους φορείς. Υπενθυμίζουμε, για όσους πιθανόν να μην το γνωρίζουν ότι στη χώρα μας, το σύνολο σχεδόν της πολεοδομικής νομοθεσίας παράγεται και θεσμοθετείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Είναι απαράδεκτο να εισάγει το ΥΠΕΧΩΔΕ μόνον την κωδικοποίηση αυτής της πληροφορίας που δημοσιεύεται στα ΦΕΚ (όπως προβλέπει το 2ο έργο), ενώ τα σχέδια που συνοδεύουν αυτά τα διατάγματα να εισάγονται από τις περιφερειακές πολεοδομικές υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (όπως προβλέπει το 3ο έργο) χωρίς θεσμικά να είναι κατοχυρωμένη η διαδικασία αυτή.

Έχουμε επίσης σοβαρές αμφιβολίες για την εναρμόνιση του έργου με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) μιας και κατά την περίοδο της προκήρυξης τους Διαγωνισμού του έργου η οδηγία δεν ήταν υποχρεωτική και η εναρμόνιση του έργου, σύμφωνα με τη διακήρυξη του, ήταν απλώς επιθυμητή!

Τα παραπάνω αποτελούν ορισμένα μόνο από τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει στα έργα της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας και τα αναφέρουμε ενδεικτικά προκειμένου να κατανοηθούν οι επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει ο αποσπασματικός σχεδιασμός και η απουσία θεσμικού ελέγχου και εποπτείας από τέτοιας κλίμακας δράσεις.

Σήμερα, η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, τοποθετείται υπεύθυνα και κατηγορηματικά για προβλήματα που θα ανακύψουν μετά το πέρας των έργων, όταν πλέον θα είναι αργά.

Αν η “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ” αφεθεί στην τύχη της - που είναι ήδη προδιαγραμμένη με τον τρόπο με τον οποίο την διαχειρίζεται η ΚτΠ Α.Ε. - και δεν αντιμετωπιστεί με την δέουσα σοβαρότητα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδιαίτερα από τον κύριο φορέα του έργου που είναι το ΥΠΕΣ αλλά και το ΥΠΕΧΩΔΕ που έχει την κύρια αρμοδιότητα στα Πολεοδομικά και Χωροταξικά θέματα και την ανάλογη τεχνογνωσία, είναι βέβαιο το ναυάγιο αυτής της φιλόδοξης προσπάθειας.

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί που στελεχώνουν τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες αλλά και τις κεντρικές Υπηρεσίες θα κληθούν να δώσουν ζωή στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ με τη γνώση τους και την αποδεδειγμένη εμπειρία τους. Ευθύνη της πολιτείας μας είναι να τους παρέχει τα σύγχρονα εργαλεία που θα εξασφαλίζουν τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Κύριε Υπουργέ,
Μετά από τα παραπάνω, θεωρούμε ότι θα πρέπει να παρέμβετε άμεσα, προκειμένου να μην χαθεί άλλη μια ευκαιρία για το μέλλον της πολύπαθης Δημόσιας Διοίκησης.
Είμαστε στη διάθεσή σας σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να σας δώσουμε οποιαδήποτε επί πλέον πληροφορίες μας ζητηθούν.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
κ. Σουφλιά

2 Γ. Γραμματέα ΠΕΧΩ
κ. Ε. Μπαλτά
Αμαλιάδος 17
115 23 ΑΘΗΝΑ

3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας"
Λέκκα 23-25
105 62 ΑΘΗΝΑ

4. ΚΤΠ Α.Ε.
Ηλιουπόλεως 2-4
172 37 Υμηττός

5. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

6. Πανελλήνιο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
(ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ)
Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι
105 55 - ΑΘΗΝΑ

7. Πανελλήνιο Σύλλογο Αγρονόμων και
Τοπογράφων μηχανικών
Αραχώβης 61,
106 81 - ΑΘΗΝΑ

8. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ (με ευθύνη τους να ενημερώσουν
Πολεοδομικές Υπηρεσίες της Χώρας)

Χάσαμε την ...Πολεοδομία!

Το 1ο έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία και είναι έτοιμο να παραδοθεί με το κλειδί στο χέρι.

Περιηγηθήκαμε (Πέμπτη, 12 Φεβ 2009) στην ιστοσελίδα του, και αναζητήσαμε να βρούμε τα στοιχεία από μια μεγάλη πολεοδομική υπηρεσία, την Πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης στον Πλήρη Κατάλογος Πολεοδομιών. Όμως δεν υπάρχει καταγραμμένη στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες!

Όμως, με μια απλή αναζήτηση στο Google την βρήκαμε αμέσως.

Μάλλον αυτο το έργο δεν το επιβλέπει και δεν το παρακολουθεί κανείς! Aλλιώς δεν δικαιολογούνται τέτοια λάθη. Όμως η ευθύνη δεν είναι μόνον στον ανάδοχο, αλλά και στην ΚτΠ Α.Ε. που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου "χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας"....

Το Υπουργείο Εσωτερικών - που είναι ο "κύριος" του έργου - ίσως θα έπρεπε ήδη να ανησυχεί, πριν είναι αργά. Η τυφλή εμπιστοσύνη που επιδεικνύει στην ΚτΠ Α.Ε. και τον ανάδοχο του έργου, μήπως θα πρέπει να γίνει ...ανοικτομάτα;

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2009

Ψάξε, ψάξε δεν θα το βρεις!

Υπάρχει ένα μυστικό …κρυμμένο εκεί ψιλά στον Υμηττό. Όχι βέβαια στο βουνό, αλλά στα γραφεία της ΚτΠ Α.Ε. που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου. Όσο και αν το αναζητήσαμε στο διαδίκτυο δεν το βρήκαμε, παρ’ όλο που ήδη θα έπρεπε να ήταν εκεί. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε; Είναι το WEB GIS που προβλέπεται από το πιλοτικό πρόγραμμα του 2ου έργου της ηλεκτρονικής πολεοδομίας. «Πολεοδομική Νομοθεσία & Σύστημα Πολεοδομικών Πληροφοριών για τον Πολίτη». Η διακήρυξη του έργου αναφέρει:

Ο σχεδιασμός, προμήθεια, ανάπτυξη παραμετροποίηση και λειτουργία πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση στοιχείων ρυμοτομικών σχεδίων όρων δόμησης σε περιβάλλον GIS (WEB GIS) και για τη διάθεση πολεοδομικών πληροφοριών σε περιβάλλον διαδικτύου, στα πλαίσια της λειτουργίας ενός συγκεκριμένου αριθμού πιλοτικών Π.Υ. (τοπικές ρυθμίσεις – όροι και περιορισμοί δόμησης, σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου και δρόμου)

Λοιπόν στην ιστοσελίδα που συγκεκριμένου έργου, που είναι εδώ «Καλώς ήλθατε στο eΠολεοδομία» δεν αναγράφεται τίποτα απολύτως γι αυτό το τμήμα του έργου που είναι και αρκετά δαπανηρό, αφού καταναλώνει ½ του συνολικού προϋπολογισμού έργου. Ούτε βέβαια περιλαμβάνεται στον «Κατάλογο υπερσυνδέσμων του eΠολεοδομία». Μάλλον ο ανάδοχος το έχει καλά κρυμμένο, γιατί το φυλάει για να κάνει την …έκπληξη στο 3ο έργο, αφού έχει αναλάβει και αυτό το έργο. Φανταζόμαστε ότι αυτή η έκπληξη θα είναι μεγάλη, αφού διαδίδεται ότι η "μελέτη εφαρμογής" που κατέθεσε για το 3ο έργο δεν είναι παρά ένα απλό COPY & PASTE από την "μελέτη εφαρμογής" του πιλοτικού προγράμματος του 2ου έργου.

Ίσως, θα αναρωτηθείτε γιατί ψάχνουμε να το δούμε. Επειδή γνωρίζουμε ότι "παίρνεις ότι πληρώνεις", αν κρίνουμε από το κόστος του που αγγίζει τα 2.000.000 ευρώ, θα πρέπει να κάνει «παπάδες». Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ακριβώς αυτούς τους «παπάδες»...

Τι είναι η ΚτΠ Α.Ε;

Η «Κοινωνία τη Πληροφορίας Α.Ε» (ΚτΠ Α.Ε) είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία αναλαμβάνει να σχεδιάζει, να επιβλέπει και να εκτελεί έργα πληροφορικής για λογαριασμό του δημοσίου. Όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα της «λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας». Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα τα έργα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η ΚτΠ Α.Ε. σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί το δημόσιο δεν έχει καμία ουσιαστική συμμετοχή στις διαδικασίες παραγωγής τους. Διαμορφώνει μόνο κάποιες αρχικές θέσεις για την σκοπιμότητα ενός έργου και στην συνέχεια ο ιδιωτικός τομέας μέσω της ΚτΠ Α.Ε. αναλαμβάνει να παραδώσει το έργο με το «κλειδί» στο χέρι.

Βέβαια, υπάρχουν και οι κατ’ ευφημισμό επιτροπές παραλαβής και «παρακολούθησης» του έργου (ΕΠΠΕ), στις οποίες συμμετέχει συχνά εκπρόσωπος του ΤΕΕ και συνήθως εκπρόσωπος του φορέα για τον οποίο προορίζεται το έργο. Ο τρόπος λειτουργίας αυτών των επιτροπών αρκεί για να διαπιστωθεί ότι σχεδόν πάντα αυτές οι ΕΠΠΕ δεν μπορούν να διαμορφώσουν μια πλήρη εικόνα του έργου που «επιβλέπουν» και «παρακολουθούν»! Η ύπαρξή τους αποτελεί έναν εύσχημο τρόπο ώστε να επενδύονται με επιστημονικό κύρος και κοινωνική συναίνεση οι τεχνικές επιλογές που προσδιορίζουν την παραγωγή αυτών των έργων. Στην πραγματικότητα όμως αυτές οι επιλογές διαμορφώνονται από τους νόμους της αγοράς και αποβλέπουν στη μεγιστοποίηση των κερδών του ιδιωτικού τομέα και στην παράλληλη μείωση του δημόσιου οφέλους. Οι μορφή αυτή παραγωγής έργων αποτελεί μια από τις πιο ακραίες μορφές ιδιωτικοποίησης του δημόσιου τομέα. Εξάλλου, επειδή σε αυτά τα έργα ένα μεγάλο ποσοστό της χρηματοδότησης προέρχεται από την Ε.Ε., συνήθως το μόνον πραγματικό ενδιαφέρον που υπάρχει από την ΚτΠ Α.Ε. που είναι ο φορέας υλοποίησής τους, είναι να μην μας πάρουν χαμπάρι οι Ευρωπαίοι και μας ζητάνε πίσω τα λεφτά!...

Η «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα στο οποίο καταδεικνύεται ότι η ΚΤΠ Α.Ε. έχει πλήρη αστοχία, σε όλους τους στόχους - που προσδιορίζουν το πλαίσιο δράσης της - όπως η ίδια αναφέρει στην ιστοσελίδα της:

1) εύρυθμη και χρηστή διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων
2) έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση των έργων
3) διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας σε ένα πλαίσιο κόστους οφέλους
4) διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος ανταγωνισμού της αγοράς

Όμως για όλες αυτές τις …αστοχίες, θα αναφερθούμε αναλυτικά σε επόμενα κείμενα.

Τι είναι η "e-πολεοδομία";

Η «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» είναι μια θεματική ενότητα που περιλαμβάνει τρία διακριτά έργα, τα οποία υλοποιούνται για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών(ΥΠΕΣ)από μια ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου, την «Κοινωνία τη Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.).

Το 1ο έργο τιτλοφορείται: «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» και στόχος του είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προς τους πολίτες, υπηρεσιών (μείωση της γραφειοκρατίας, διαφάνεια στις διαδικασίες, ενημέρωση), παράλληλα με την αύξηση της παραγωγικότητας των Πολεοδομικών Υπηρεσιών μέσω της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους διοικητικούς τους μηχανισμούς.

Το 2ο έργο « Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Πολεοδομική Νομοθεσία & Σύστημα Πολεοδομικών Πληροφοριών για τον Πολίτη» έχει ως αντικείμενο την έγκυρη και γρήγορη πληροφόρηση για το σύνολο της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας. Επίσης θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας με τη δυνατότητα άμεσης (μέσω διαδικτύου) παροχής των πληροφοριών που αφορούν ειδικές ρυθμίσεις - όρους και περιορισμούς δόμησης και τα ισχύοντα διατάγματα ρυμοτομίας. Το μισό οικονομικό αντικείμενο του έργου αφορά στην δημιουργία μιας πιλοτικής βάσης χωρικών δεδομένων (GIS)με τα τις ισχύουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις ενός περιορισμένου αριθμού περιοχών (δήμων). Το πληροφοριακό αυτό σύστημα θα χρησιμεύσει ως πιλοτικό πρόγραμμα για το 3ο έργο.

Το 3ο έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας» αφορά στην δημιουργία ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για όλες τις τοπικές νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στο οποίο θα εισαχθεί η ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. Σκοπός του έργου είναι να παρέχει στα στελέχη των Πολεοδομικών Υπηρεσιών και στους πολίτες (ιδιώτες και μηχανικούς) έγκυρη και γρήγορη πληροφόρηση για το σύνολο της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας κάθε Νομού, ώστε να συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

Για το πώς εκτελούνται και σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτά τα έργα, το Υπουργείο Εσωτερικών μάλλον δεν έχει πάρει τίποτα χαμπάρι! Αρκείται μόνο σε σποραδικές δηλώσεις για την χρησιμότητα αυτών των έργων, όπως αυτή: Σημεία ομιλίας του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «Ηλεκτρονική πολεοδομία – Σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και αυτόματης διαχείρισης των πληροφοριών και των εργασιών των πολεοδομικών υπηρεσιών»

Εξάλλου, πόσο ενημερωμένο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών για αυτά τα έργα και γνωρίζει ποιο είναι το πραγματικό τους αντικείμενο, είναι αποκαλυπτικό αυτό το δημοσίευμα που είναι ανηρτημένο στο site του, με θέμα την ηλεκτρονική πολεοδομία: ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ "Ηλεκτρονική Πολεοδομία". Πράγματι, αν κάποιος που έχει μια ελάχιστη ενημέρωση για τα έργα της "ηλεκτρονικής πολεοδομίας", διαβάσει αυτό το κείμενο, αμέσως θα αντιληφθεί ότι αυτά που γράφονται εκεί είναι απλώς ….αρλούμπες! Ο συντάκτης της "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ", που αντιγράφει αυτό το κείμενο, τουλάχιστον προσπαθεί να βάλει όση ...τάξη μπορεί να βάλει κάποιος σε τέτοιου είδους διαφημιστικά κείμενα: Ηρθε η e-πολεοδομία

Και μετά από αυτά, εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Αν ο «κύριος» του έργου που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν γνωρίζει ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο του έργου που έχει αναθέσει στην ΚτΠ Α.Ε. να υλοποιήσει για λογαριασμό του, τότε ποίος πραγματικά το γνωρίζει; Μήπως τελικά μόνον ο ανάδοχος του έργου, είναι αυτός που γνωρίζει όλα τα στοιχεία, από τον ...αρχικό του σχεδιασμό ως την ...τελική του υλοποίηση;

Προς το παρόν επισημαίνουμε ότι και στα τρία έργα συμμετέχει ως ανάδοχος η εταιρεία SingularLogic Integrator A.E. Επίσης, και στα τρία έργα συμμετέχει η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ ως υπεργολάβος.

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2009

Διάδοση ...ψευδών ειδήσεων

Το καλοκαίρι του 2008 οι εταιρείες SingularLogic Integrator A.E και INTRACOM IT Services ανέλαβαν,μετά από ανοικτό διαγωνισμό που έκανε η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», το έργο: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». Είναι το 3ο και τελευταίο έργο της "Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας". Ο πολίτης πληροφορήθηκε εκείνη την εποχή από τα ΜΜΕ και δελτία τύπου εποχής ότι το αντικείμενο του έργου είναι:

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών GIS με ψηφιακό γεωγραφικό υπόβαθρο και έχει σα στόχο να παρέχει στα στελέχη των Πολεοδομικών Υπηρεσιών και στους πολίτες (ιδιώτες και μηχανικούς) έγκαιρη και γρήγορη πληροφόρηση αναφορικά με τα Πολεοδομικά Γεωγραφικά Δεδομένα και το σύνολο της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας κάθε Νομού.

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει τον έλεγχο και την εφαρμογή σε ψηφιακό χάρτη όλων των σχετικών ΦΕΚ και των μελετών (με τη χρήση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών GIS), τη δημιουργία Χωρικής βάσης δεδομένων τοπικών ρυθμίσεων - όρων και περιορισμών δόμησης, το μηχανισμό επικαιροποίησής της, το αντίστοιχο λογισμικό αναζήτησης και παρουσίασης και τέλος τη δημιουργία βάσης δεδομένων άλλων θεματικών ενοτήτων (οντοτήτων), που ενδιαφέρουν την κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.


Το παραπάνω κείμενο είναι απόσπασμα από δελτίο τύπου της SingularLogic Integrator A.E. που εκδόθηκε την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2008. Το ίδιο κείμενο περιλαμβάνεται και σε δελτίο τύπου της INTRACOM IT Services που εκδόθηκε μια εβδομάδα μετά την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2008. Αυτό το απόσπασμα αναμεταδίδεται επίσης από τα ΜΜΕ εκείνη την περίοδο.

Όποιος λοιπόν το διαβάσει, αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για ένα έργο που θα δίδει πληροφορίες για την ισχύουσα Πολεοδομική νομοθεσία σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, αφού θα περιλαμβάνει «το σύνολο της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας κάθε Νομού». Ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης θα μπορεί να βρίσκει την πολεοδομική πληροφορία πάνω σε ψηφιακό χάρτη «όλων των σχετικών ΦΕΚ και των μελετών…»

Όμως, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα! Το σύστημα δεν θα περιλαμβάνει όλη αυτή την πολεοδομική πληροφορία που υπόσχονται στα διαφημιστικά φυλλάδια και στα δελτία τύπου που έχουν εκδώσει οι ανάδοχοι του έργου. Σύμφωνα με την "μελέτη εφαρμογής" που συνέταξαν, το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) μόνον στο 10% της εδαφικής κάλυψης της χώρας θα μπορεί να απαντήσει με αξιοπιστία σε ένα από τα πιο απλά πολεοδομικά ερωτήματα: Αν ένα σημείο είναι σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου! Αυτό δεν είναι παρά μόνον ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει το έργο: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

σύντομα θα αναφέρουμε και πολλά άλλα...